default_mobilelogo

Editorial board

Technical editor: dr hab. inż. Joanna Lach
Thematic editors: dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak, prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła.
Statistical editor: dr Jarosław Siedlecki
Language editors: dr inż. Krystyna Malińska, mgr Zdzisława Tasarz, mgr Lucyna Żyła

Editorial office

Anna Makowska, Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła

Technical editor

Dorota Boratyńska, Robert Świerczewski

Journal cover designed by

Marek Zakrzewski