default_mobilelogo

List of reviewers - 2018, volume 21

dr hab. inż. Artur Badyda prof. nadzw.- Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Andrzej Białowiec prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Jurand Bień prof. nadzw.- Politechnika Częstochowska
dr inż. Marek Bogacki - Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Joalnata Bohdziewicz - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Lucyna Brzozowska prof. nadzw. - Akademia Techniczno-Humanistyczna
dr hab. Iwona Ciereszko prof. nadzw.- Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. inż. Rafał Dańko prof. nadzw. - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Radosław Dembczyński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Marcin Dębowski prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Mariusz Dudziak prof. nadzw. - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Fornalczyk Agnieszka - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Dariusz Fuksa - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Anna Gałązka - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
dr hab. inż. Jarosław Gawdzik - Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk prof. nadzw. - Politechnika Białostocka
dr Anna Grobelak- Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Marek Gromiec prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel- Akademia Techniczno-Humanistyczna
dr hab. inż. Małgorzata Gumienna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Szymon Hoffman prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Mariusz Holtzer - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Beata Jabłońska - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Łukasz Jurczyk - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Katarzyna Kabała - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Ewa Kaczorek prof. nadzw. - Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Tomasz Kamizela prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Rafał Kobyłecki prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Eugeniusz Koda prof. nazw - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Irena Korus - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Joanna Kostecka - Uniwersytet Rzeszowski
dr Izabela Krupińska - Uniwersytet Zielonogórski;
prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek - Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Dorota Kulikowska prof. nadzw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Joanna Lach prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. Grażyna Łaska prof. nadzw. - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marek Matejun prof. nadzw. - Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
dr hab. inż. Agnieszka Mocek-Płóciniak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr Agnieszka Ociepa - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ewa Ociepa prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Janina Piekutin - Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Krzysztof Pikoń - Politechnika Śląska
dr hab. Izabella Pisarek prof. nadzw. - Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Grażyna Płaza - Politechnika Śląska
dr inż. Tomasz Schiller - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Robert Sekret - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. nadzw. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dr dr hab. inż. Iwona Skoczko - Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Ewa Stańczyk-Mazanek prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Longina Stępniak prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Janusz Strojny prof. nadzw. - Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw. - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski - Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Elwira Tomczak - Politechnika Łódzka
dr inż. Agnieszka Trębicka - Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. - Politechnika Łódzka
dr inż. Lucyna Więcław-Solny - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
dr hab. inż. Ewa Wiśniowska prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Agnieszka Wolna-Maruwka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny - Politechnika Częstochowska
dr Małgorzata Worwąg - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Katarzyna Wystalska prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek prof. nadzw. - Politechnika Krakowska
dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek prof. nadzw.- Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Grzegorz Żurek prof. nadzw. - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

List of reviewers - 2015, volume 18

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli - PŚ
dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński - PŚl
dr hab. inż. Katarzyna Bernat - UWM w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Jolanta Helena Biegańska - AGH
prof. nadzw. dr hab. inż. Lidia Dąbek - PŚk
dr hab. inż. Agata Dąbrowska - UAM w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. inż. Lidia Dąbrowska - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Dębowski - UWM w Olsztynie
dr Przemysław Jacek Drzewicz - Państwowy Instytut Geologiczny
prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek J. Eliasz - ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. Mariusz Fotyma - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr. hab. Jerzy Gaca - UTP w Bydgoszczy
prof. nadzw. dr hab. inż. Marek S. Gawlicki - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - UR w Krakowie
dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska – SGGW w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota - PŚl
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Greinert - UZ
dr inż. Klaudiusz Grűbel - ATH Bielsko-Biała
dr hab. inż. Józef Hernik - UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka - PCz
prof. nadzw. dr hab. Ewa Jurkiewicz-Karnkowska – UPH w Siedlcach
dr hab. inż. Grzegorz Bogusław Kaczor - UR w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela - PCz
dr hab. inż. Zbigniew Michał Karaczun - SGGW w Warszawie
prof. nadzw dr hab. Ewa Karwowska - PW
prof. nadzw. dr hab. Urszula Kołodziejczyk - UZ
prof. dr hab. Michał Kopeć - UR w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Kostecka - UR w Rzeszowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Beata Elżbieta Kowalska - PL
prof. dr hab. inż. Marek Andrzej Kozłowski - PWr
dr Izabela Krupińska - UZ
prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz - PWSZ w Suwałkach
dr inż. Grażyna Kuszmider - ATH w Bielsku-Białej
prof. nadzw dr hab. inż. Aleksander Kiryluk - PB
prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Lach - PCz
prof. nadzw dr hab. Piotr Lis - PCz.
prof. nadzw. dr hab. Alicja Machnicka - ATH w Bielsku-Białej
dr inż. Piotr Maciej Manczarski - PW
prof. nadzw. dr hab. Rajmund Michalski - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
prof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław Mikielewicz - PG
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec - PCz
prof. dr hab. inż. Józef Franciszek Nastaj - ZUT w Szczecinieprof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Neczaj - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Ociepa - PCz
dr Agnieszka Ociepa–Kubicka - PCz
dr inż. Ewa Okoniewska - PCz
dr hab. Piotr Marcin Piela - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
dr hab. inż. Henryk Radomiak - PCz
prof. dr hab. inż. Janusz Ryszard Rak - PRz
dr inż. Wioletta Anna Rogula-Kozłowska Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
prof. nadzw. dr hab. Agata Rosińska -PCz.
dr inż. Stanisław M. Rybicki - PKr
dr inż. Tomasz Rozmanowski - PP
dr hab. Jan Teofil Siciński - UŁ
prof. nadzw. dr hab. inż. Siebielska - prof. PK
dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek - PCz
dr inż. Sławomir Stelmach - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
prof. nadzw. dr hab. inż. Longina Stępniak - PCz
dr hab. Zofia Krystyna Sotek - Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek - PCz
dr inż. Andrzej Studziński - PRz
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Szega - W PŚl
dr hab. inż. Wojciech Szewczyk - Up W Krakowie
Prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Ewa Szwedziak – PO
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski - WAT
Prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak- PRz
Prof. nadzw. dr hab. inż. Teodora M. Traczewska - PWr
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Antoni Trybalski - AGH
dr hab. Ligia Elżbieta Tuszyńska – APS w Warszawie
prof. dr hab. Bogusław Usowicz - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
dr inż. Barbara Walczak - UZ
prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz - PŚl
dr inż. Michał Wichliński - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - PŁ
dr inż. Ewa Wiśniowska - PCz
dr inż. Renata Włodarczyk -PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - PCz
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny - PCz
dr inż. Małgorzata Wolska - PWr
prof. nadzw. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł - PW
dr inż. Robert Zarzycki - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Zimoch - PŚl
prof. dr hab. inż. Maria Barbara Żygadło - PŚk

List of reviewers - 2014, volume 17

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB – Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Bielski – Politechnika Krakowska
dr Robert Biczak – AJD Częstochowa
prof. dr hab. inż. January Bień – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek – Politechnika Śląska
dr inż. Marta Bożym – Politechnika Opolska
dr inż. Andrzej Butarewicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Wojciech Jan Dąbrowski – Politechnika Krakowska
dr inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Lidia Dąbrowska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Tadeusz Filipek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Magdalena Frąc - Instytut Agrofizyki PAN
dr hab. inż. Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska
dr inż. Jarosław Gawdzik – Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Zbigniew Grabowski – Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Jan Grochowalski – Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Górzyński – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. inż. Monika Beata Jakubus – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Piotr Konieczny – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Joanna Kostecka- Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk – Politechnika Częstochowska
dr hab. Elżbieta Królak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. nzw. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan Kucharski – Uniwersytet Warmmińsko-Mazurski
prof. nzw. dr hab. Joanna Kulczycka - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Lach – Politechnika Częstochowska
dr inż. Krystyna Malińska – Politechnika Częstochowska
dr inż. Zbigniew Mazur - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. nzw. dr hab. inż. Bożena Mrowiec – Akademia Techniczno_Humanistyczna Bielsko-Biała
dr inż. Sylwia Myszograj – Uniwersytet Zielonogórski dr Dorota Nowak – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman – Politechnika Gdańska
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Ociepa – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Piskier – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka – Uniwersytet Zielonogórski
dr Izabela Siebielska – Politechnika Koszalińska
prof. nzw. dr hab. inż. Izabela Sówka – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek – Politechnika Częstochowska
dr hab. Wojciech Piotr Stępień – SGGW
prof. dr hab. Józef Szlachta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Andrzej Świetlik – Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. nzw. dr hab. inż Barbara Tora – AGH
dr Jan Polski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Joanna Rodziewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater - Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ewa Anna Wojciechowska - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
dr inż. Paweł Wolski – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Wystalska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Zieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

List of reviewers - 2013, volume 16

prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Andrzej Bielski – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek – AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – WAT Warszawa
prof. dr hab. inż. Leszek Czepirski – AGH Kraków
dr hab. inż. Jacek Dach – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. nzw. dr hab. Lidia Dąbek – Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Iwona Deska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Witold Elsner – Politechnika Częstochowska
dr Sylwester Furmaniak – UMK Toruń
dr hab. Piotr A. Gauden – UMK Toruń
prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznański
dr inż. Rafał Jasiński – Politechnika Częstochowska
dr inż. Krzysztof Jastrząb – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz – Politechnika Wrocławska
dr inż. Urszula Kępa – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Tomasz Kiślewicz – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Joanna Kostecka - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. Eugeniusz Koda - SGGW
prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk – Politechnika Częstochowska
dr Agnieszka Kubicka - Ociepa – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Lach – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Lis – Politechnika Częstochowska
dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Łoś – Instytut Chemii Przemysłowe, Warszawa
prof. nzw. dr hab. Jerzy Łukaszewicz – UMK Toruń
prof. dr hab. inz. Jacek Machnikowski – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Bożena Morawiec – ATH, Bielsko-Biała
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec – Politechnika Częstochowska
dr Dorota Nowak – Politechnika Częstochowska
dr inż. Grażyna Obidoska - SGGW
dr inż. Ewa Okoniewska – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Maria Rościszewska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. nzw. dr hab. inż. Zofia Sadecka – Uniwersytet Zielonogórski
prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Sawiniak – Politechnika Śląska
dr Izabela Siebielska – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. Jerzy Siepak - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
prof. nzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek – Politechnika Częstochowska
dr inż. Sławomir Stelmach – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
prof. nzw. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski
prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak – Politechnika Częstochowska
prof. nzw.dr hab. inż. Marcin Szega – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski – WAT Warszawa
prof. dr hab. Artur Terzyk – UMK Toruń
dr Grzegorz Trykowski – UMK Toruń
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak – Politechnika Poznańska
dr Mariusz Walczyk – UMK Toruń
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski – Uniwersytet Opolski
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

List of reviewers - 2012, volume 15

prof. dr hab. inż. January Bień - Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. Stanisław Biniak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz - Politechnika Śląska
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Bolt - Politechnika Gdańska
dr inż. Dariusz Boruszko - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Jacek Czekała - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Jacek Dach - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Julita Dunalska - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski
prof. nzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Jan Hupka - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak - Uniwersytet Zielonogórski
prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzta Kacprzak - Politechnika Częstochowska
dr inż. Monika Kalinowska - Instytut Geofizyki PAN
prof. dr hab. Jan Konieczyński - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
dr inż. Józef Kuropka - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski- Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Anna Małachowska-Jutsz - Politechnika Śląska
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki - Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Neczaj - Politechnika Częstochowska
dr inż. Ewa Ociepa - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman- Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Politechnika Rzeszowska
prof. nzw. dr hab. Agata Rosińska - Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Zofia Sadecka - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Wojciech Stępień - SGGW Warszawa
prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Marek Ściążko - Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - Politechnika Częstochowska