user_mobilelogo

Drodzy Czytelnicy i Autorzy

Seria wydawnicza "Inżynieria i Ochrona Środowiska" stanowi czasopismo naukowe, w którym są zamieszczane prace naukowe i opracowania techniczne obejmujące szeroko rozumianą inżynierię i ochronę środowiska. Inicjatywa powołania czasopisma powstała w lutym 1997r. w Ustroniu na spotkaniu dziekanów wydziałów politechnik prowadzących kierunki studiów inżynieria środowiska i ochrona środowiska. W 2001r Komitet Inżynierii Środowiska PAN objął swoim patronatem wydawanie naszego czasopisma.

Mamy nadzieję, że "Inżynieria i Ochrona Środowiska" zyskała już wielu Czytelników. Jak wiadomo jest ona adresowana przede wszystkim do środowisk naukowych, technicznych i przemysłowych, zainteresowanych problematyką publikowanych artykułów. Nie mniej jednak swą ofertę wydawniczą kierujemy zarówno do teoretyków, jak i praktyków, a także do wszystkich osób pasjonujących się inżynierią i ochroną środowiska. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Kolegium Redakcyjne

 

Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska
ISSN 1505-3695
ISSN ON-LINE 2391-7253
DOI 10.17512/ios

UWAGA ! Preferujemy artykuły w języku angielskim.

cc logo Inżynieria I Ochrona Środowiska jest czasopismem otwartym Open Access Journal. Artykuły dostępne są do użytku niekomercyjnego na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Wszystkie artykuły opublikowane w Inżynierii i Ochronie Środowiska są możliwe do przeczytania i pobrania bezpłatnie.