default_mobilelogo

Rok 2007, Tom 10, Numer 4


Year 2007, Volume 10, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Badanie foulingu membran podczas oczyszczania wody metodą ultrafiltracji.


  Title:

  Investigations of the Fouling of Membranes during Water Treatment by use of Ultrafiltration Process.


  Autorzy / Authors: Michał Bodzek, Dominika Zawadzka, Mariola Rajca, Krystyna Konieczny
  Strony / Pages: 249-267
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Specjacja metali ciężkich w zawiesinie w ściekach i wodach odciekowych podczas oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT.


  Title:

  Speciation of Heavy Metals in Suspended Solids of Wastewater and Reject Waters from Multistage Bioreactors Muct.


  Autorzy / Authors: Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Wiesław Butajło
  Strony / Pages: 269-279
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Porównanie metod oceny zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego metalami ciężkimi wymywanymi z osadów ściekowych.


  Title:

  A Comparison of Estimation Methods of Potential Heavy Metals Leaching from Sewage Sludge Disposal.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska
  Strony / Pages: 281-291
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ocena toksyczności gruntu zanieczyszczonego odpadami popestycydowymi w rejonie mogilnika Sepno-Radonia.


  Title:

  Evaluation of toxicity of soil samples contaminated with pesticide wastes in Sepno-Radonia 'Tomb'.


  Autorzy / Authors: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ, Joanna KALKA, Dorota CHROMY, Tomasz BACZYŃSKI
  Strony / Pages: 293-307
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zmiany stężeń związków azotu i fosforu w wodach zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce w latach 1970-2005.


  Title:

  Changes in nitrogen and phosphorus compounds concentrations in water of the solina-myczkowce dam reservoirs during 1970-2005 period.


  Autorzy / Authors: Piotr Koszelnik
  Strony / Pages: 309-319
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badanie efektywności koagulacji powierzchniowej w złożach antracytowo-piaskowych i sorpcji na węglu aktywnym w procesie uzdatniania wody powierzchniowej charakterystycznej dla zlewni górskiej.


  Title:

  Research of effectiveness of both surface coagulation on anthracite and sand deposit and sorption on active coal in surface mountain water treatment process.


  Autorzy / Authors: Adam Rak
  Strony / Pages: 321-337