default_mobilelogo

Rok 2009, Tom 12, Numer 3


Year 2009, Volume 12, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Mikrobiologiczny rozkład kwasu galusowego.


  Title:

  Microbiological Degradation of Gallic Acid.


  Autorzy / Authors: Danuta Wojcieszyńska, Urszula Guzik, Piotr Jaroszek
  Strony / Pages: 173-184 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Zmiany koplanarnych PCB w osadach ściekowych podczas fermentacji termofilowo-mezofilowej.


  Title:

  Change of Coplanar PCBS in Sewage Sludge during Termophilic-Mesophilic Fermentation.


  Autorzy / Authors: Agata Rosińska
  Strony / Pages: 185-195 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wspomaganie biologicznego oczyszczania ścieków polem magnetycznym.


  Title:

  Enhancement of Biological Wastewater Treatment by Magnetic Field Exposure.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Tomska
  Strony / Pages: 197-206 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ procesu hydrolizy ultradźwiękowej na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych w procesie kwaśnej fermentacji osadów nadmiernych.


  Title:

  The Impact of Ultrasonic Hydrolysis on the VFA Generation in the Acid Fermentation of Excess Sludge.


  Autorzy / Authors: Iwona Zawieja, Lidia Wolny, Paweł Wolski
  Strony / Pages: 207-217 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zmienność współczynnika filtracji w mule węglowym proponowanym do budowy barier izolacyjnych.


  Title:

  Variability of Filtration Coefficient in Coal Sludge as a Material to Insulating Barriers Building.


  Autorzy / Authors: Tomasz Doniecki, Ewa Siedlecka
  Strony / Pages: 219-230 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Aproksymacja stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą neuronowych modeli szeregów czasowych.


  Title:

  Aproximation of Air Monitoring Data Gaps by Means of Time-Series Neural Models.


  Autorzy / Authors: Szymon Hoffman
  Strony / Pages: 231-239 Pobierz pełny tekst / Download full text