default_mobilelogo

Rok 2013, Tom 16, Numer 4


Year 2013, Volume 16, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Określenie rozmieszczenia osadów dennych w małym zbiorniku wodnym za pomocą funkcji względnego kształtu dna.


  Title:

  Qualification of the Distribution of Bottom Sediments in Small Water Reservoir Using the Relative Depth Shape Function.


  Autorzy / Authors: Bogusław Michalec
  Strony / Pages: 425-434 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Modelowanie zasobów wód podziemnych w obszarze górnej zlewni rzeki Bobrzy.


  Title:

  Groundwater modelling in the upper Bobrza river catchment area.


  Autorzy / Authors: Janusz Knez
  Strony / Pages: 435-443 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zastosowanie modeli fugatywnościowych do opisu procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń środowiska.


  Title:

  Implementation of the Fugacity Models to Description of Chemical Fate in Environmental Systems.


  Autorzy / Authors: Łukasz Dąbrowski
  Strony / Pages: 445-457 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Techniki bioremediacji substancji ropopochodnych i metody oceny ich efektywności.


  Title:

  Techniques of Petroleum Compounds Bioremediation and Methods of Assessment of their Effectiveness.


  Autorzy / Authors: Łukasz Podsiadło, Teresa Krzyśko-Łupicka
  Strony / Pages: 459-476 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Związki ropopochodne w olejach różnego typu.


  Title:

  Petroleum Compounds in Various Types of Oils.


  Autorzy / Authors: Natalia Gmitrzuk
  Strony / Pages: 477-486 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Fitotoksyczność kwasu 2,2'-tiodioctowego w stosunku do wybranych roślin wyższych.


  Title:

  Phytotoxicity of 2,2'-Thiodiacetic Acid Relative to Selected Higher Plants.


  Autorzy / Authors: Barbara Pawłowska, Robert Biczak, Piotr Bałczewski
  Strony / Pages: 487-498 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Prośrodowiskowe zasady organizacji konferencji.


  Title:

  Pro-environmental Rules of Conference Organization.


  Autorzy / Authors: Joanna Kostecka, Grzegorz Pączka, Paweł Piękoś
  Strony / Pages: 499-510 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Rola biodegradowalnej materii organicznej w procesie dezynfekcji wody.


  Title:

  The Role of the Biodegradable Organic Matter in the Water Disinfection.


  Autorzy / Authors: Agata Rosińska, Klaudia Rakocz
  Strony / Pages: 511-521 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Zmiany właściwości fizycznych materiałów podczas kompostowania w warunkach laboratoryjnych.


  Title:

  Changes in Physical Properties of Materials During Laboratory Composting.


  Autorzy / Authors: Krystyna Malińska
  Strony / Pages: 523-536 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Zastosowanie programu WaterCAD do modelowania i symulacji sieci wodociągowej.


  Title:

  Application of the WaterCAD Software for Modeling and Simulation of Water Supply System.


  Autorzy / Authors: Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Synowiecka, Andrzej Przerwa
  Strony / Pages: 537-549 Pobierz pełny tekst / Download full text