default_mobilelogo

Rok 2015, Tom 18, Numer 3


Year 2015, Volume 18, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza strat wody w wybranych wodociągach województwa śląskiego.


  Title:

  Analysis of Water Losses in Selected Water Supply Systems in Silesia Area.


  Autorzy / Authors: Ewa OCIEPA, Wiesław KĘDZIA
  Strony / Pages: 277-288 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Ocena jakości wód podziemnych z wybranych źródeł w obszarze Mińsk - Łogojsk na Białorusi.


  Title:

  Quality Assessment of the Selected Groundwaters in the Area of Minsk - Logojsk, Belarus.


  Autorzy / Authors: Natalia USHKO, Chau Nguyen DINH
  Strony / Pages: 289-298 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Cr, Cu, Ni, Pb i Zn w pyle drogowym na terenie Lublina.


  Title:

  Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in Street Dust in Lublin.


  Autorzy / Authors: Aneta KIEBAŁA, Marcin KOZIEŁ, Wojciech ZGŁOBICKI
  Strony / Pages: 299-310 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Problematyka ochrony gleb przed erozją w gminnych programach ochrony środowiska.


  Title:

  Anti-erosion Soil Protection in Commune Environmental Protection Programmes.


  Autorzy / Authors: Paweł WIŚNIEWSKI
  Strony / Pages: 311-322 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Przegląd metod bilansowania makroskładników NPK w produkcji rolnej.


  Title:

  Review of NPK Nutrient Balance Methods in Terms of Monitoring Pollution from Agricultural Sources.


  Autorzy / Authors: Jerzy Mirosław KUPIEC
  Strony / Pages: 323-342 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Efektywność rozkładu WWA w roztworach wodnych o różnych wartościach pH pod wpływem promieniowania UV.


  Title:

  Effect of pH on the Efficiency of PAHs Photodegradation in Water Solution.


  Autorzy / Authors: Agnieszka TUREK, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
  Strony / Pages: 343-357 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Prawne i jakościowe aspekty dotyczące wymagań dla biowęgla.


  Title:

  Legal and Quality Aspects of Requirements for Biochar.


  Autorzy / Authors: Krystyna MALIŃSKA
  Strony / Pages: 359-371 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Adsorpcja 4-chlorofenolu z roztworów wodnych na mieszanych adsorbentach: węgiel aktywny - nanorurki węglowe.


  Title:

  Adsorption of 4-chlorophenol from Aqueous Solutions on Mixed Adsorbents: Activated Carbon and Carbon Nanotubes.


  Autorzy / Authors: Krzysztof KUŚMIEREK, Andrzej ŚWIĄTKOWSKI, Władysław KAMIŃSKI
  Strony / Pages: 373-383 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako instrument ochrony środowiska.


  Title:

  Best Available Techniques (BAT) as Environmental Protection Instrument.


  Autorzy / Authors: Ewa WIŚNIOWSKA
  Strony / Pages: 385-397 Pobierz pełny tekst / Download full text