default_mobilelogo

Rok 2015, Tom 18, Numer 4


Year 2015, Volume 18, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wpływ dodatku popiołu paleniskowego z węgla kamiennego do gleby na fitoprzyswajalność wybranych metali.


  Title:

  Effect of adding furnace ash from bituminous coal combustion to soil on phytoavailability of selected metals.


  Autorzy / Authors: Jacek ANTONKIEWICZ, Czesława JASIEWICZ, Wojciech KĘPKA, Agnieszka KOWALEWSKA, Robert PEŁKA, TomĂĄĹĄ LOŠÁK, Jaroslav HLUSEK
  Strony / Pages: 405-422 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Charakterystyka fizykochemiczna i ocena jakości wód podziemnych w rejonie wybranych stacji paliw miasta Opola.


  Title:

  Physicochemical characteristic and assessment of groundwater quality within the area of selected fuel stations in Opole.


  Autorzy / Authors: Daria GĄSIOR
  Strony / Pages: 423-436 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Kinetyka rozkładu WWA w osadach ściekowych w warunkach beztlenowych.


  Title:

  The Kinetics of Degradation of PAHs in Sewage Sludge in Anaerobic Conditions.


  Autorzy / Authors: Bartłomiej MACHERZYŃSKI, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Ewa ŁADYGA, Władysław PĘKAŁA
  Strony / Pages: 437-448 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ soli do odladzania dróg na środowisko przyrodnicze.


  Title:

  Impacts of Road Deicing Salt on Natural Environment.


  Autorzy / Authors: Norbert MAZUR
  Strony / Pages: 449-458 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zastosowanie ultradźwięków do odkażania osadów ściekowych.


  Title:

  Decontamination of Sewage Sludge in Sonification Process).


  Autorzy / Authors: Dorota NOWAK
  Strony / Pages: 459-469 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego.


  Title:

  Community Participation in Spatial Planning Procedure.


  Autorzy / Authors: Agnieszka OCIEPA-KUBICKA
  Strony / Pages: 471-481 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wedle nowych przepisów w instalacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.


  Title:

  The Process of Mechanical-Biological Treatment of Mixed Municipal Wastes - an Example of MBT installation in Sobuczyna.


  Autorzy / Authors: Edyta SOBONIAK, Jurand D. BIEŃ
  Strony / Pages: 483-495 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Sterowanie pracą piecokominka a emisja tlenku węgla do atmosfery.


  Title:

  Control of the stove-fireplace with accumulation in relation to the CO emis- sion.


  Autorzy / Authors: Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ , Leszek KURCZ, Mateusz SZUBEL, Maciej ROSÓŁ , Kamila RZEPKA, Jacek RĘKA
  Strony / Pages: 497-512 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Zastosowanie mięczaków słodkowodnych jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg).


  Title:

  The Application of Freshwater Molluscs as Indicators of Water Environment Contamination with Heavy Metals (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg).


  Autorzy / Authors: Stanisław PIOTROWSKI
  Strony / Pages: 513-524 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Straty wody w miejskiej sieci wodociągowej Myszkowa.


  Title:

  Analysis of the Water Losses in the Myszkow City.


  Autorzy / Authors: Wiesław KĘDZIA, Ewa OCIEPA
  Strony / Pages: 525-535 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Wpływ obecności wybranych SPC na adsorpcję jonów Cr(III) i Cr(VI).


  Title:

  The Influence Presence of Selected SPC for Absorption Cr (III) and Cr (VI).


  Autorzy / Authors: Joanna LACH
  Strony / Pages: 537-547 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Instalacje dualne jako alternatywa dla tradycyjnych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.


  Title:

  Dual Systems Like Alternative to Traditional Installation Water and Sewage.


  Autorzy / Authors: Konrad MERC, Longina STĘPNIAK
  Strony / Pages: 549-562 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Wykorzystanie bakterii Alcaligenes faecalis w oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego.


  Title:

  The Use of Alcaligenes Faecalis Bacteria in Wastewater Treatment with Activated Sludge.


  Autorzy / Authors: Agnieszka TOMSKA
  Strony / Pages: 563-571 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Badania możliwości wykorzystania popiołów krzemionkowych z wieloletniej hałdy do produkcji drobnoziarnistych mieszanek stosowanych w budownictwie drogowym.


  Title:

  Research on the Possibility of Using Fly Ashes from a Many Years' Stockpile in Fine-grained Mixtures Used in Road Construction.


  Autorzy / Authors: Andrzej RUDZIŃSKI, Jolanta HARASYMIUK
  Strony / Pages: 573-581 Pobierz pełny tekst / Download full text