user_mobilelogo

Kolegium redakcyjne:

Redaktor techniczny: dr hab. inż. Joanna Lach
Redaktorzy tematyczni:
dr inż. Rafał Kobyłecki prof. PCz,
dr hab. inż. Joanna Lach prof. PCz,
dr hab. inż. Longina Stępniak, prof. PCz.
dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła prof. PCz.
Redaktor statystyczny: dr Jarosław Siedlecki
Redaktor językowy:
dr inż. Krystyna Malińska,
mgr Zdzisława Tasarz,
mgr Lucyna Żyła


Redakcja:

Anna Makowska, Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła

 

Redakcja techniczna:

Dorota Boratyńska, Robert Świerczewski


Projekt okładki

Marek Zakrzewski