user_mobilelogo

Lista recenzentów rocznika 2017, tom 20

dr hab inż. Jan Bagieński – Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Marcin Banach – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Jurand Bień, prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
prof. dr inż. Igor Bodík – Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie
dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. nadzw.- Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Izabela Bojakowska - Państwowy Instytut Geologiczny
dr hab. inż. Gabriel Borowski , prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
dr inż. Marta Bożym – Politechnika Opolska
prof. dr hab. Włodzimierz Breś - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Piotr Bugajski - Uniwersytet Rolniczy Krakowie
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz – Politechnika Białostocka
dr Zbigniew Bzowski - Główny Instytut Górnictwa
dr hab. inż. Jan Cebula, prof. nadzw. – Akademia Techniczno-Humanistyczna
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Uniwersytet Opolski
dr hab. Lidia Dąbek, prof. Nadzw. – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. nadzw. – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Adam Gnatowski, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel - Akademia Techniczno-Humanistyczna
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. -Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. inż. Jolanta Gumińska – Politechnika Śląska
dr hab. inż. Szymon Hoffman, prof. nadzw. - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Halina Hotloś – Politechnika Wrocławska
dr inż. Elżbieta Hycnar – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Ryszard Janka, prof. nadzw – Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Tomasz Jaworski – Politechnika Śląska
dr Katarzyna Jedynak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Małgorzata Jóźwiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – Instytut Ogrodnictwa
prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Piotr Klimaszyk- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Kmiecik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Jacek Kozieł, prof. nadzw. - Iowa State University
dr inż. Barbara Kozłowska – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Jarosław Krzywański , prof. nadzw.- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr inż. Dariusz Krzywda – Politechnika Częstochowska
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Beata Kuziemska, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. inż. Joanna Lach, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Piotr Lis, prof. nadzw . – Politechnika Częstochowska
dr inż. Anna Mainka – Politechnika Śląska
dr hab. inż. Grzegorz Majewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Maciej Malarski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Piotr Manczarski – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska – Politechnika Poznańska
dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska
dr Dorota Nowak – Politechnika Częstochowska
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Maciej Pilarek – Politechnika Warszawska
dr inż. Izabela Płonka – Politechnika Śląska
dr inż. Agnieszka Popenda – Politechnika Częstochowska
dr Rafaela Caceres Reyes, Research & Technology, Food & Agriculture - IRTA, Spain
dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. nadzw. – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Piotr Rzymski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. nadzw. - Politechnika Koszalińska
dr Manjinder Singh - University of Georgia, USA
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Longina Stępniak, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk -Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Karolina Szuma - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska -Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Kazimierz Szymański – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski - Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Teodora M. Traczewska – Politechnika Wrocławska
dr inż. Katarzyna Umiejewska – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski- Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
dr inż. Paweł Wolski - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Katarzyna Wystalska, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Iwona Zawieja, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ewa Zielewicz – Politechnika Śląska

Serdecznie dziękujemy Recenzentom za pomoc przy publikacji naszego czasopisma
Joanna Lach

Lista recenzentów rocznika 2016, tom 19

dr inż. Dariusz Andraka – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Andrzej Banaś, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
prof.dr hab. Elżbieta Bezak.-Mazur – Politechnika Świętokrzyska
prof. ing Igor Bodík, PhD, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek – Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Izabela Bojakowska – Państwowy Instytut Geologiczny
prof. dr hab. Adam Janusz Choiński – Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. Leszek Czepirski - Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska prof. PCz. – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
dr hab inż. Julita Dunalska prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Zenon Marian Foltynowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inz. Stefan Góralczyk, prof. nzw. – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dr hab inż. Marek Gromiec prof. nzw. – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Gruca-Rokosz Renata – Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Edward Grzyś – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Katarzyna Jedynak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. inż. Małgorzta Kacprzak - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Joanna Kalka – Politechnika Śląska
dr inż. Bartosz Kaźmierczak – Politechnika Wrocławska
dr hab. Andrzej Kentzer prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr. hab. Andrzej Kłos – Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Józef Koc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Elżbieta Królak, prof. nzw. – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
dr Izabela Krupińska – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Maciej Tadeusz Kuboń – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr Krzysztof Kuśmierek – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Uniwersytet Jagieloński
dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Joanna Lach prof. PCz - Politechnika Częstochowska
dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz prof. nzw. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski – Politechnika Wrocławska
dr inż. Magdalena Madeła - Politechnika Częstochowska
dr hab. Tadeusz Marcinkowski – prof. nzw. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
dr hab. inż. Bożena Mrowiec prof. ATH.– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska
dr Dorota Nowak - Politechnika Częstochowska
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka - Politechnika Częstochowska
dr inż. Ewa Okoniewska - Politechnika Częstochowska
dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nzw. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż. Tadeusz Pająk – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Katarzyna Pawęska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Jan Rak – Politechnika Rzeszowska
dr Rafaela Caceres Reyes, Research & Technology, Food & Agriculture - IRTA, Spain
prof. dr. hab. inż. Miroslaw Sanytsky, - Lviv Polytechnic National University, Lviv, UKRAINE Dr Manijnder Singh, University of Georgia, College of Engineering, USA,
dr hab. inż. Longina Stępniak prof. PCz – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska
dr Mariusz Walczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. inż. Sebastian Werle – Politechnika Ślaska
dr hab. inż. Maria Włodarczyk Makuła prof. PCz - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek prof. PKr – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr inż. Agnieszka Popenda – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Tadeusz Praczyk – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
dr hab. Wojciech Balcerzak prof. PK – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Marek Ściążko prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski – Wojskowa Akademia techniczna
dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Artur Terzyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Teodora M. Traczewska – Politechnika Wrocławska
dr inż. Grzegorz Trykowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Malgorzata Wojtkowska, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Iwona Zawieja prof. PCz – Politechnika Częstochowska
dr hab. Elżbieta Zębek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy Recenzentom za pomoc przy publikacji naszego czasopisma
Joanna Lach

Lista recenzentów rocznika 2015, tom 18

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli - PŚ
dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński - PŚl
dr hab. inż. Katarzyna Bernat - UWM w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Jolanta Helena Biegańska - AGH
prof. nadzw. dr hab. inż. Lidia Dąbek - PŚk
dr hab. inż. Agata Dąbrowska - UAM w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. inż. Lidia Dąbrowska - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Dębowski - UWM w Olsztynie
dr Przemysław Jacek Drzewicz - Państwowy Instytut Geologiczny
prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek J. Eliasz - ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. Mariusz Fotyma - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr. hab. Jerzy Gaca - UTP w Bydgoszczy
prof. nadzw. dr hab. inż. Marek S. Gawlicki - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - UR w Krakowie
dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska – SGGW w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota - PŚl
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Greinert - UZ
dr inż. Klaudiusz Grűbel - ATH Bielsko-Biała
dr hab. inż. Józef Hernik - UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka - PCz
prof. nadzw. dr hab. Ewa Jurkiewicz-Karnkowska – UPH w Siedlcach
dr hab. inż. Grzegorz Bogusław Kaczor - UR w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela - PCz
dr hab. inż. Zbigniew Michał Karaczun - SGGW w Warszawie
prof. nadzw dr hab. Ewa Karwowska - PW
prof. nadzw. dr hab. Urszula Kołodziejczyk - UZ
prof. dr hab. Michał Kopeć - UR w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Kostecka - UR w Rzeszowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Beata Elżbieta Kowalska - PL
prof. dr hab. inż. Marek Andrzej Kozłowski - PWr
dr Izabela Krupińska - UZ
prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz - PWSZ w Suwałkach
dr inż. Grażyna Kuszmider - ATH w Bielsku-Białej
prof. nadzw dr hab. inż. Aleksander Kiryluk - PB
prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Lach - PCz
prof. nadzw dr hab. Piotr Lis - PCz.
prof. nadzw. dr hab. Alicja Machnicka - ATH w Bielsku-Białej
dr inż. Piotr Maciej Manczarski - PW
prof. nadzw. dr hab. Rajmund Michalski - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
prof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław Mikielewicz - PG
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec - PCz
prof. dr hab. inż. Józef Franciszek Nastaj - ZUT w Szczecinieprof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Neczaj - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Ociepa - PCz
dr Agnieszka Ociepa–Kubicka - PCz
dr inż. Ewa Okoniewska - PCz
dr hab. Piotr Marcin Piela - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
dr hab. inż. Henryk Radomiak - PCz
prof. dr hab. inż. Janusz Ryszard Rak - PRz
dr inż. Wioletta Anna Rogula-Kozłowska Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
prof. nadzw. dr hab. Agata Rosińska -PCz.
dr inż. Stanisław M. Rybicki - PKr
dr inż. Tomasz Rozmanowski - PP
dr hab. Jan Teofil Siciński - UŁ
prof. nadzw. dr hab. inż. Siebielska - prof. PK
dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek - PCz
dr inż. Sławomir Stelmach - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
prof. nadzw. dr hab. inż. Longina Stępniak - PCz
dr hab. Zofia Krystyna Sotek - Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek - PCz
dr inż. Andrzej Studziński - PRz
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Szega - W PŚl
Dr hab. inż. Wojciech Szewczyk - Up W Krakowie
Prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Ewa Szwedziak – PO
Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski - WAT
Prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak- PRz
Prof. nadzw. dr hab. inż. Teodora M. Traczewska - PWr
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Antoni Trybalski - AGH
dr hab. Ligia Elżbieta Tuszyńska – APS w Warszawie
prof. dr hab. Bogusław Usowicz - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
dr inż. Barbara Walczak - UZ
prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz - PŚl
dr inż. Michał Wichliński - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński - PŁ
dr inż. Ewa Wiśniowska - PCz
dr inż. Renata Włodarczyk -PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - PCz
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny - PCz
dr inż. Małgorzata Wolska - PWr
prof. nadzw. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł - PW
dr inż. Robert Zarzycki - PCz
prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Zimoch - PŚl
prof. dr hab. inż. Maria Barbara Żygadło - PŚk

Serdecznie dziękujemy Recenzentom za pomoc przy publikacji naszego czasopisma
Joanna Lach


Lista recenzentów rocznika 2014, tom 17

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. Piotr Banaszuk prof. PB – Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Bielski – Politechnika Krakowska
dr Robert Biczak – AJD Częstochowa
prof. dr hab. inż. January Bień – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek – Politechnika Śląska
dr inż. Marta Bożym – Politechnika Opolska
dr inż. Andrzej Butarewicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Wojciech Jan Dąbrowski – Politechnika Krakowska
dr inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Lidia Dąbrowska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Tadeusz Filipek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Magdalena Frąc - Instytut Agrofizyki PAN
dr hab. inż. Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska
dr inż. Jarosław Gawdzik – Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Zbigniew Grabowski – Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Jan Grochowalski – Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Górzyński – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. inż. Monika Beata Jakubus – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Piotr Konieczny – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Joanna Kostecka- Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk – Politechnika Częstochowska
dr hab. Elżbieta Królak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. nzw. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan Kucharski – Uniwersytet Warmmińsko-Mazurski
prof. nzw. dr hab. Joanna Kulczycka - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Lach – Politechnika Częstochowska
dr inż. Krystyna Malińska – Politechnika Częstochowska
dr inż. Zbigniew Mazur - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. nzw. dr hab. inż. Bożena Mrowiec – Akademia Techniczno_Humanistyczna Bielsko-Biała
dr inż. Sylwia Myszograj – Uniwersytet Zielonogórski dr Dorota Nowak – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman – Politechnika Gdańska
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Ociepa – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek – Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Piskier – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka – Uniwersytet Zielonogórski
dr Izabela Siebielska – Politechnika Koszalińska
prof. nzw. dr hab. inż. Izabela Sówka – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek – Politechnika Częstochowska
dr hab. Wojciech Piotr Stępień – SGGW
prof. dr hab. Józef Szlachta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Andrzej Świetlik – Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. nzw. dr hab. inż Barbara Tora – AGH
dr Jan Polski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Joanna Rodziewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater - Politechnika Białostocka
prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Ewa Anna Wojciechowska - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
dr inż. Paweł Wolski – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Wystalska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Zieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Serdecznie dziękujemy Recenzentom za pomoc przy publikacji naszego czasopisma.
Joanna Lach


Lista recenzentów rocznika 2013, tom 16

prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Andrzej Bielski – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek – AGH Kraków
prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – WAT Warszawa
prof. dr hab. inż. Leszek Czepirski – AGH Kraków
dr hab. inż. Jacek Dach – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. nzw. dr hab. Lidia Dąbek – Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Iwona Deska – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Witold Elsner – Politechnika Częstochowska
dr Sylwester Furmaniak – UMK Toruń
dr hab. Piotr A. Gauden – UMK Toruń
prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Witold Grzebisz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznański
dr inż. Rafał Jasiński – Politechnika Częstochowska
dr inż. Krzysztof Jastrząb – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz – Politechnika Wrocławska
dr inż. Urszula Kępa – Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Tomasz Kiślewicz – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Joanna Kostecka - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. Eugeniusz Koda - SGGW
prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk – Politechnika Częstochowska
dr Agnieszka Kubicka - Ociepa – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nzw. dr hab. inż. Joanna Lach – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Lis – Politechnika Częstochowska
dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Łoś – Instytut Chemii Przemysłowe, Warszawa
prof. nzw. dr hab. Jerzy Łukaszewicz – UMK Toruń
prof. dr hab. inz. Jacek Machnikowski – Politechnika Wrocławska
prof. nzw. dr hab. inż. Bożena Morawiec – ATH, Bielsko-Biała
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec – Politechnika Częstochowska
dr Dorota Nowak – Politechnika Częstochowska
dr inż. Grażyna Obidoska - SGGW
dr inż. Ewa Okoniewska – Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Maria Rościszewska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. nzw. dr hab. inż. Zofia Sadecka – Uniwersytet Zielonogórski
prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Sawiniak – Politechnika Śląska
dr Izabela Siebielska – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. Jerzy Siepak - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
prof. nzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Mazanek – Politechnika Częstochowska
dr inż. Sławomir Stelmach – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
prof. nzw. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski
prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak – Politechnika Częstochowska
prof. nzw.dr hab. inż. Marcin Szega – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski – WAT Warszawa
prof. dr hab. Artur Terzyk – UMK Toruń
dr Grzegorz Trykowski – UMK Toruń
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak – Politechnika Poznańska
dr Mariusz Walczyk – UMK Toruń
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski – Uniwersytet Opolski
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny – Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Lista recenzentów rocznika 2012, tom 15

prof. dr hab. inż. January Bień - Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. Stanisław Biniak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz - Politechnika Śląska
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Bolt - Politechnika Gdańska
dr inż. Dariusz Boruszko - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Jacek Czekała - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Jacek Dach - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska
prof. nzw. dr hab. inż. Julita Dunalska - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski
prof. nzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Jan Hupka - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak - Uniwersytet Zielonogórski
prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzta Kacprzak - Politechnika Częstochowska
dr inż. Monika Kalinowska - Instytut Geofizyki PAN
prof. dr hab. Jan Konieczyński - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
dr inż. Józef Kuropka - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski- Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Anna Małachowska-Jutsz - Politechnika Śląska
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Mrowiec - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki - Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Neczaj - Politechnika Częstochowska
dr inż. Ewa Ociepa - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman- Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Politechnika Rzeszowska
prof. nzw. dr hab. Agata Rosińska - Politechnika Częstochowska
prof. nzw. dr hab. inż. Zofia Sadecka - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Wojciech Stępień - SGGW Warszawa
prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak - Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Marek Ściążko - Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - Politechnika Częstochowska