user_mobilelogo

Wskazówki dla autorów

 1. W „Inżynierii i Ochronie Środowiska” publikuje się oryginalne prace doświadczalne i przeglądowe, a także opisy nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych z zakresu:
  • wodociągów i kanalizacji,
  • uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
  • składowania i zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych,
  • biotechnologii,
  • ochrony gleby, wody i powietrza,
  • bezpiecznego spalania paliw,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • monitoringu zanieczyszczeń w środowisku,
  • analizy przemian zanieczyszczeń w środowisku.
 2. Do publikacji będą przyjmowane prace w językach polskim i angielskim. Objętość maszynopisu wraz ze streszczeniami, tabelami i rysunkami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4 w przypadku prac doświadczalnych i 20 stron w przypadku artykułów przeglądowych.
  Prace przygotowane w języku polskim powinny zawierać streszczenie o objętości 100-200 słów w języku polskim oraz obszerne streszczenie w języku angielskim: 300-500 słów. Do obu streszczeń należy dołączyć słowa kluczowe, a do streszczenia angielskiego jego polskie tłumaczenie.
  Prace przygotowane w języku angielskim powinny zawierać obszerne streszczenie o objętości 300-500 słów w języku polskim i identyczne w języku angielskim. Do obu streszczeń należy dodać słowa kluczowe. W celu ułatwienia prac redakcyjnych zalecane jest dołączenie polskiej wersji językowej całego tekstu angielskiego.
 3. Artykuły powinny być przesłane w wersji elektronicznej lub maszynopisu z załączoną płytą CD.
  Jako edytor tekstowy zalecany jest WORD, czcionka Times New Roman 11 pkt., rysunki powinny być czarno-białe. Cały rysunek wraz z podpisem w językach polskim i angielskim nie może przekraczać wymiarów 13 × 19,5 cm. Artykuł powinien być napisany w formacie A4 z odstępem między wierszami 1,0. Marginesy: górny i dolny 3 cm, lewy 3,5 cm i prawy 2 cm. Na początku artykułu należy wymienić imiona i nazwiska autorów, ich miejsca i adresy pracy, a następnie podać tytuł artykułu w językach polskim i angielskim. Poniżej należy umieścić streszczenia ze słowami kluczowymi, najpierw w języku angielskim, potem w polskim, w dalszej kolejności tekst artykułu wraz z włamanymi w nim rysunkami i tabelami. Podpisy tabel i rysunków należy również zamieścić w językach polskim i angielskim. Odnośniki literaturowe należy wpisywać w nawiasach kwadratowych. Wykaz literatury należy zamieszczać w kolejności cytowania według przykładów:
  [1] Stumm W., Morgan J.J., Aquatic chemistry, Wiley-Interscience, New York 1981.(autorzy, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania)
  [2] Winnicki T., Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju, Inż. i Ochr. Środ. 1998, 1, 1, 7-14. (autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, tom, numer, strony)
  [3] Kowalik P., Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych w oczyszczalni w Swarzewie, Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Osady ściekowe w praktyce, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, 239-254.
 4. Z nadesłaną pracą autorzy powinni przysłać pisemne oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz oświadczenie związane z zasadami etyki. Jeżeli w pracy znajdują się fragmenty pochodzące z innych publikacji (rysunki, tabele, etc.), to Autorzy mają obowiązek uzyskania zgody na ich zamieszczenie w artykule. Autorzy ponoszą również odpowiedzialność za otrzymanie zgody swojego zakładu pracy na publikację artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych w tekście.
 5. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej.
 6. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Maszynopisy artykułów należy przysłać na adres redakcji:

Adres Redakcji

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3250917 wew. 123, fax 34 372 13 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.