default_mobilelogo

Rok 2002, Tom 5, Numer 1


Year 2002, Volume 5, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Hydrauliczne metody wypłukiwania osadów gromadzonych na dnie retencyjnych komór zbiorników kanalizacyjnych.


  Title:

  Hydraulic Methods of Flushing out Sludge Settling at the Bottom of Retention Chambers in Sewage Tanks.


  Autorzy / Authors: Adam KISIEL, Maciej MROWIEC, Robert MALMUR
  Strony / Pages: 7-15
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Modelowanie procesu filtracji w filtrze pośpiesznym dla potrzeb symulacji numerycznej.


  Title:

  Water Filtration Modelling in the Rapid Filter for Numerical Simulation.


  Autorzy / Authors: Krystyna WOJCIECHOWSKA
  Strony / Pages: 17-36
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ skażenia gleby przepracowanym olejem silnikowym na przeżywalność i aktywność dżdżownic Eisenia fetida.


  Title:

  Effects of Crude Oil on Activity and Lethal of Earthworms - Eisenia fetida.


  Autorzy / Authors: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ
  Strony / Pages: 37-44
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Bioakumulacja metali ciężkich w różnych gatunkach roślin.


  Title:

  Bioaccumulation of Heavy Metals in Various Species of Plants.


  Autorzy / Authors: Alina MACIEJEWSKA, Ewa OCIEPA
  Strony / Pages: 45-54
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Przydatność preparatów z węgla brunatnego do rekultywacji gruntów pogórniczych.


  Title:

  Usability of the Preparations from Brown Coal for Post-mining Land Reclamation.


  Autorzy / Authors: Alina MACIEJEWSKA, Jolanta KWIATKOWSKA
  Strony / Pages: 55-66
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Porównanie właściwości adsorpcyjnych mikro-mezoporowatych węgli aktywnych i mezoporowatych adsorbentów krzemionkowych.


  Title:

  Comparison of Adsorption Properties of Micro-mesoporous Active Carbons and Mesoporous Siliceous Adsorbents.


  Autorzy / Authors: Jerzy CHOMA
  Strony / Pages: 67-78
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Porowatość złoża polidyspersyjnych materiałów węglowych.


  Title:

  Bed Porosity of Polydysperse Carbonaceous Materials.


  Autorzy / Authors: Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  Strony / Pages: 79-89
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Badania emisji zanieczyszczeń z kotła CWF 235 MWe.


  Title:

  Study of Emissions from the 235 MWe CFB Boiler.


  Autorzy / Authors: Tomasz CZAKIERT, Wojciech NOWAK, Marek ANDRZEJCZYK
  Strony / Pages: 91-97