default_mobilelogo

Rok 2002, Tom 5, Numer 4


Year 2002, Volume 5, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Określenie parametrów dyfuzji z zestalonych mieszanin popiołowo-wodnych.


  Title:

  Determination of the diffusion parameters of solidified fly ash-water mixtures.


  Autorzy / Authors: Jacek M. ŁĄCZNY, Lidia DĄBROWSKA, Jacek PŁOSZAJ
  Strony / Pages: 199-211
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ substratu jonitowego na retencję składników mineralnych w podłożu - badania modelowe.


  Title:

  Effect of Ion Exchange Substrate on Retention of Mineral Compounds in the Ground - Model Studies.


  Autorzy / Authors: Mariola CHOMCZYŃSKA, Henryk WASĄG, Lucjan PAWŁOWSKI Vladimir SOLDATOV, Vasilij MATUSEVICH, Maria SZAMAŃSKA
  Strony / Pages: 213-221
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Charakterystyka olejów popirolitycznych otrzymywanych w procesie pirolizy komunalnych osadów ściekowych.


  Title:

  Properties of Oil Obtained during Pyrolysis of Municipal Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Jurand D. BIEŃ, January B. BIEŃ
  Strony / Pages: 223-232
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Stabilizacja mieszanych osadów pogalwanicznych w ceramice.


  Title:

  Stabilization of Mixed Electroplating Sludge in Ceramics.


  Autorzy / Authors: Tadeusz STEFANOWICZ, Agnieszka PTAK, Małgorzata OSIŃSKA, Stefania NAPIERALSKA-ZAGOZDA
  Strony / Pages: 233-243
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Porównanie skuteczności mokrego utleniania nadmiernych osadów ściekowych z oczyszczalni regionu łódzkiego.


  Title:

  Efficiency Comparison of Wet Oxidation of Activated Sludge from Łódź Area Wastewater Treatment Plants.


  Autorzy / Authors: Jarosław MUCHA, Roman ZARZYCKI, Mirosław IMBIEROWICZ
  Strony / Pages: 245-251
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodach kopalnianych.


  Title:

  Investigation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Content in Mine Waters.


  Autorzy / Authors: Beata CABAN-PABIAN
  Strony / Pages: 253-266
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Usuwanie związków azotu z wody za pomocą odwróconej osmozy.


  Title:

  The Nitrogen Compounds Removal off Water with the Aid of Reverse Osmosis.


  Autorzy / Authors: Janina PIEKUTIN, Lech MAGREL
  Strony / Pages: 267-275
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Usuwanie manganu z wody na aktywnych złożach filtracyjnych.


  Title:

  Manganese Removal from Water on Active Filtration Beds.


  Autorzy / Authors: Robert NOWAK, Anna M. ANIELAK
  Strony / Pages: 277-288
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Badanie wpływu powierzchni właściwej węgli aktywnych CWZ na adsorpcję fenolu z wody.


  Title:

  Studies of Influence Specific Surface Area on Adsorption of Phenol from Water by Activated Carbon CWZ.


  Autorzy / Authors: Joanna KAPICA, Ryszard J. KALEŃCZUK, Antoni W. MORAWSKI
  Strony / Pages: 289-299
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Odpadowy poli(tereftalan etylenu) (PET) prekursorem węgla aktywnego?.


  Title:

  Wasted Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) as Precursor of Activated Carbon?.


  Autorzy / Authors: Mirosław I. MARZEC, Antoni W. MORAWSKI
  Strony / Pages: 301-310
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Parametryzacja procesów chemicznych w modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.


  Title:

  Parametrization of Chemical Processes in the Air Pollution Dispersion Models.


  Autorzy / Authors: Maria T. MARKIEWICZ
  Strony / Pages: 311-330
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Suche osiadanie zanieczyszczeń na podłożu i jego parametryzacja w modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.


  Title:

  Dry Deposition of Air Pollutants on the Surface and its Parametrization in the Air Pollution Dispersion Models.


  Autorzy / Authors: Maria T. MARKIEWICZ
  Strony / Pages: 331-347