user_mobilelogo

Rok 2000, Tom 3, Numer 4


Year 2000, Volume 3, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Przewidywanie równowagi adsorpcji mieszaniny rozpuszczalników organicznych na węglu aktywny.


  Title:

  Testing of changes of some sewage sludge properties after conditioning wih an ultrasonic field.


  Autorzy / Authors: Bogdan Ambrożek, Józef Nastaj
  Strony / Pages: 275-286
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Modyfikacja powierzchni węgli aktywnych stosowanych w technologii specjalnego uzdatniania wody..


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Leszek Bogdan, Sławomir Neffe, Bogusława Szczodrowska
  Strony / Pages: 287-298
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Kształtowanie właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do magazynowania gazów.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Bronisław Buczek, Leszek Czepirski
  Strony / Pages: 299-306
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ procesów odpopielania i utleniania węgli aktywnych na ich porowatość.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Jerzy Choma, Henryk Grajek, Mieczysław Jaroniec
  Strony / Pages: 307-318
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Desorpcja par organicznych z węgla aktywnego nasycone€go przy niskich stężeniach adsorptywów.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Zygmunt Dębowski, Marek Kochel, Bronisław Nowok
  Strony / Pages: 319-324
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Sorpcyjne oczyszczanie ścieków z dwusiarczku węgla.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Zygmunt Dębowski, Wioletta Kosakiewicz
  Strony / Pages: 325-332
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Biostymulacja sorpcji niklu na nośnikach węglowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Kazimierz Grabas, Barbara Kołwzan
  Strony / Pages: 333-342
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Otrzymywanie sferycznych sorbentów z węgli bitumicznych metodą olejowej aglomeracji.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Kazimierz Grabas, Grażyna Gryglewicz, Marek Stolarski, Ewa Lorenc
  Strony / Pages: 243-352
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wyznaczanie zależności pomiędzy absolutną objętością retencji a parametrami charakteryzującymi właściwości adsorbentów węglowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Henryk Grajek
  Strony / Pages: 353-364
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych przy użyciu sorbentów węglowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Krzysztof Jastrząb, Józef Szarawara
  Strony / Pages: 365-376
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Porównanie właściwości koksów aktywnych stosowanych w przemysłowych instalacjach oczyszczania gazów spalinowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Krzysztof Jastrząb, Maria Zin
  Strony / Pages: 377-388
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Rola węgla aktywnego w przygotowaniu wody do dezynfekcji dwutlenkiem chloru.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Marek Mołczan, Jolanta Czarniecka
  Strony / Pages: 389-394
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Badania pilotowe nad zastosowaniem filtrów z węglem aktywnym na stacji uzdatniania wody.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Krzysztof Wilmański, Bronisław Nowok
  Strony / Pages: 395-408
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Sorpcja jonów ołowiu (lI) na węglu aktywnym w obecności kwasów humusowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbek, Ewa Kulig
  Strony / Pages: 409-414
 • Artykuł / Article: 15
  Tytuł:

  Zastosowanie węgla aktywnego oraz jego modyfikatów do usuwania węglowodorów aromatycznych z wód podziemnych skażonych substancjami ropopochodnymi.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbek, Marta Repelewicz, Jan Zdenkowski
  Strony / Pages: 415-420
 • Artykuł / Article: 16
  Tytuł:

  Sferyczne węgle aktywne do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Kazimierz Grabas
  Strony / Pages: 421-428
 • Artykuł / Article: 17
  Tytuł:

  Własności ochronne warstwy węgla aktywnego wobec mieszanin składników ropy naftowej.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Danuta Grzywaczewska, Andrzej Krawczuk
  Strony / Pages: 429-438
 • Artykuł / Article: 18
  Tytuł:

  Biosorpcyjne usuwanie zanieczyszczeń pestycyd owych z wody na biologicznie aktywnych filtrach węglowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Katarzyna lgnatowicz-Owsieniuk
  Strony / Pages: 439-448
 • Artykuł / Article: 19
  Tytuł:

  Adsorpcja herbicydów fenoksyoctowych na naturalnych materiałach sorpcyjnych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Katarzyna lgnatowicz-Owsieniuk, Tadeusz L. Wierzbicki
  Strony / Pages: 449-458
 • Artykuł / Article: 20
  Tytuł:

  Wpływ wstępnej obróbki oraz utlenienia węgla aktywnego na sorpcję pary wodnej.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Joanna Lach
  Strony / Pages: 459-468
 • Artykuł / Article: 21
  Tytuł:

  Sorpcja i biodegradacja fenolu na węglach aktywnych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Magdalena Madeła
  Strony / Pages: 469-476
 • Artykuł / Article: 22
  Tytuł:

  Badanie adsorpcji Cu2* na węglu aktywnym WD-ekstra.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Antoni W. Morawski, Joanna Kapica, Zofia Lendzion-Bieluń, Ryszard J. Kaleńczuk, Ryszard Wójcik
  Strony / Pages: 477-486
 • Artykuł / Article: 23
  Tytuł:

  Usuwanie azotu amonowego z wody na filtrach węglowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Ewa Okoniewska
  Strony / Pages: 487-490
 • Artykuł / Article: 24
  Tytuł:

  Depozycja adsorbatu w złożu węgla aktywnego pochłaniaczy par i gazów organicznych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Piotr Pietrowski
  Strony / Pages: 491-500
 • Artykuł / Article: 25
  Tytuł:

  Badania regeneracji zużytych węgli i koksów aktywnych z adsorpcyjne€go oczyszczania spalin ze spalarni odpadów.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach
  Strony / Pages: 501-512
 • Artykuł / Article: 26
  Tytuł:

  Formowany koks aktywny jako adsorbent zanieczyszczeń powstających przy spalaniu odpadów przemysłowych.


  Title:

  .


  Autorzy / Authors: Aleksander Sobolewski, Ryszard Wasielewski, Wojciech Bieluń, Maria Zin
  Strony / Pages: 513