default_mobilelogo

Rok 2010, Tom 13, Numer 1


Year 2010, Volume 13, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Źródła finansowania gospodarki odpadami w gminach województwa śląskiego.


  Title:

  Sources of Funding of Waste Management in Municipalities of Silesian Voivodeship.


  Autorzy / Authors: Ewa Bień
  Strony / Pages: 5-15 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie.


  Title:

  Agricultural Biogas Plant as an Element of Waste Management Plant and Green Energy Production in Local Municipality.


  Autorzy / Authors: Jurand Bień, Beata Bień
  Strony / Pages: 17-27 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Doświadczenia z zastosowania niskonakładowych metod przetwarzania osadów ściekowych.


  Title:

  Experience of the Application of Low-Cost Methods of Sewage Sludge Processing.


  Autorzy / Authors: Dariusz Boruszko
  Strony / Pages: 29-42 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Charakterystyka odcieków z tlenowej przeróbki osadów w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach województwa podlaskiego.


  Title:

  Characteristics of Reject Water from Aerobic Sludge Stabilization Process in Municipal and Industrial Wastewater Treatment Plants Located in Podlaskie Province.


  Autorzy / Authors: Wojciech Dąbrowski
  Strony / Pages: 43-51 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Projekty spalarni odpadów komunalnych i osadów ściekowych w strategii zagospodarowania odpadów.


  Title:

  Projects of Incineration Plants for Municipal Solid Waste and Sewage Sludge in Strategy of Waste Management.


  Autorzy / Authors: Tadeusz Pająk
  Strony / Pages: 53-66 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Kondycjonowanie osadów nadmiernych poddanych stabilizacji a ich odwadnialność.


  Title:

  The Impact of Conditioning of Stabilized Excess Sewage Sludge on Water Removal.


  Autorzy / Authors: Paweł Wolski, Lidia Wolny, Iwona Zawieja
  Strony / Pages: 67-77 Pobierz pełny tekst / Download full text