default_mobilelogo

Rok 2010, Tom 13, Numer 4


Year 2010, Volume 13, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Rola płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego w układzie rzeka-zbiornik-rzeka Część II. Przemiany i bilans związków fosforu w zbiorniku Słupsko.


  Title:

  The Role of Shallow, Lowland Dam Reservoir in the River-Lake-River System. Part II. The Phosphorus Changes and Budget in the Slupsko Dam-Reservoir.


  Autorzy / Authors: Maciej Kostecki, Witold Nocoń
  Strony / Pages: 245-257 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Przydatność Anodonta anatina (L.) jako organizmu wskaźnikowego odzwierciedlającego poziomy metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w wodzie i osadach dennych.


  Title:

  Use of Anodonta anatina (L.) as Indicatory Organism Reflecting Levels of Heavy Metals (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) in Water and Bottom Sediments.


  Autorzy / Authors: Stanisław Piotrowski
  Strony / Pages: 259-277 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Usuwanie mykoestrogenów z wody z użyciem przemysłowego modułu do nanofiltracji.


  Title:

  Removal of Mycoestrogens from Water Using Industrial Nanofiltration Module.


  Autorzy / Authors: Mariusz Dudziak
  Strony / Pages: 279-285 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Fermentacja mezofilowa osadów ściekowych przy zwiększonej zawartości PCB.


  Title:

  Mesophilic Fermentation of Sewage Sludge at High PCBs Contents.


  Autorzy / Authors: Agata Rosińska
  Strony / Pages: 287-299 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Daleszycach.


  Title:

  Speciation of Heavy Metals in Sewage Sludge from Wastewater Treatment Plant in Daleszyce.


  Autorzy / Authors: Jolanta Latosińska, Jarosław Ireneusz Gawdzik
  Strony / Pages: 301-309 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Ilościowe zmiany WWA w osadach i cieczach nadosadowych podczas fermentacji prowadzonej w warunkach denitryfikacji.


  Title:

  Quantity Changes of PAHs in Sewage Sludge and in Supernatants during Fermentation Process under Denitryfication Conditions.


  Autorzy / Authors: Maria Włodarczyk-Makuła
  Strony / Pages: 311-319 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Modelowanie współspalania pyłu węglowego z gazem w kotle energetycznym.


  Title:

  Modeling of Pulverised Coal Cofiring with Coal Mine Methane in Large Scale Boiler.


  Autorzy / Authors: Norbert Modliński
  Strony / Pages: 321-331 Pobierz pełny tekst / Download full text