default_mobilelogo

Rok 2010, Tom 13, Numer 2


Year 2010, Volume 13, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wpływ termicznej hydrolizy na zmiany struktury osadów nadmiernych poddanych stabilizacji beztlenowej.


  Title:

  Influence of Thermal Hydrolysis on the Excess Sludge Structure during Anaerobic Stabilization.


  Autorzy / Authors: Mariusz Barański, Iwona Zawieja
  Strony / Pages: 85-91 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ pH roztworu wodnego na wielkość adsorpcji anionowych substancji powierzchniowo czynnych.


  Title:

  The Influence of Solution pH on the Adsorption of Anionic Surfactants.


  Autorzy / Authors: Dagmara Kowalczyk, January Bień, Joanna Lach
  Strony / Pages: 93-102 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ termicznego kondycjonowania na efektywność odwadniania osadów ściekowych poddanych stabilizacji beztlenowej.


  Title:

  Impact of Thermal Conditioning on the Effectiveness of Sewage Sludge Dewatering after Anaerobic Stabilization.


  Autorzy / Authors: Mariusz Małkowski, Paweł Wolski
  Strony / Pages: 103-109 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Oczyszczanie ścieków z produkcji płyt pilśniowych w reaktorze UASB.


  Title:

  The Treatment of Fiberboard Manufacturing Wastewater in UASB Reactor.


  Autorzy / Authors: Ewa Neczaj, Dorota Krzemińska
  Strony / Pages: 111-120 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Osady ściekowe jako substytut glebowy w procesach remediacji i rekultywacji terenów skażonych metalami ciężkimi.


  Title:

  Sewage Sludge as a Substitute of Soil in the Process of Remediation and Reclamation of Sites Contaminated with Heavy Metals.


  Autorzy / Authors: Maciej Nowak, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak
  Strony / Pages: 121-131 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Charakterystyka wybranych gminnych oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Characteristic of Selected Commune Wastewater Treatment Plants.


  Autorzy / Authors: Mariola Ścisłowska, Lidia Wolny
  Strony / Pages: 133-146 Pobierz pełny tekst / Download full text