default_mobilelogo

Rok 2010, Tom 13, Numer 3


Year 2010, Volume 13, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Biologiczne otrzymywanie wodoru z odpadów papierniczych modyfikowanych metodami chemiczno-fizycznymi.


  Title:

  Biological Hydrogen Receiving from Modified Paper Wastes of Chemical and Physical Methods.


  Autorzy / Authors: Marcin Wołczyński, Marta Janosz-Rajczyk
  Strony / Pages: 157-172 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach.


  Title:

  Collection and Selective Collection of Municipal Solid Waste.


  Autorzy / Authors: Beata Bień, Jurand D. Bień
  Strony / Pages: 173-183 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Pozyskiwanie biogazu w procesie stabilizacji beztlenowej termicznie modyfikowanych osadów ściekowych.


  Title:

  Biogas Generation during the Anaerobic Stabilization of Thermally Modified Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Iwona Zawieja, Mariusz Barański, Mariusz Małkowski
  Strony / Pages: 185-196 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Możliwości wykorzystania glonów z biomasy zeutrofizowanych zbiorników wodnych jako surowca do produkcji biopaliw.


  Title:

  The Possibilities of Using Algae from the Eutrophic Water Biomass for Biofuel Production.


  Autorzy / Authors: January Bień, Magdalena Zabochnicka-Świątek, Lucyna Sławik
  Strony / Pages: 197-209 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ zwiększonego stężenia jonów miedzi i ołowiu na proces fermentacji osadów ściekowych.


  Title:

  The Influence of Increased Concentration of Copper and Lead Ions on Fermentation Process of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbrowska
  Strony / Pages: 211-220 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Dane monitoringowe w bilansowaniu ładunku zawiesiny i chromu w zlewni zbiornika Czorsztyńskiego.


  Title:

  Monitoring Data in Budget Calculations for the Suspended Matter and Chromium Loads in the Czorsztyn Reservoir Watershed.


  Autorzy / Authors: Zbigniew Ślusarczyk, Ewa Szalińska, Piotr Miernik
  Strony / Pages: 211-235 Pobierz pełny tekst / Download full text