default_mobilelogo

Rok 2012, Tom 15, Numer 1


Year 2012, Volume 15, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge for Example Wastewater Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Jarosław Gawdzik
  Strony / Pages: 5-15 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Warunki funkcjonowania niewielkiego cieku doprowadzającego wody do zbiornika rekreacyjnego oraz możliwości poprawy jego jakości (Janów Lubelski, południowo-wschodnia Polska).


  Title:

  Functioning conditions of small watercourse, supplying water to the recreational reservoir and opportunities to improve its quality (Janów Lubelski, south-east Poland).


  Autorzy / Authors: Joanna Sender, Tadeusz J. Chmielewski, Marcin Kolejko, Antoni Grzywna
  Strony / Pages: 17-31 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ wstępnej koagulacji na skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w procesie odwróconej osmozy.


  Title:

  Influence of Preliminary Coagulation on the Effectiveness of Contaminants Removal from Industrial Wastewater in the Process of Reversed Osmosis.


  Autorzy / Authors: Joanna Karaś, Andrzej Winiarski, Jarosław Molenda
  Strony / Pages: 33-40 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Skuteczność wybranych związków dezynfekcyjnych wobec przetrwalników Bacillus.


  Title:

  Activity of Selected Compounds against Spores of Bacillus.


  Autorzy / Authors: Paulina Olesiak, Longina Stępniak
  Strony / Pages: 41-50 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zbiorniki zaporowe jako źródło emisji gazów cieplarnianych.


  Title:

  Reservoirs as a Source of Greenhouse Gases Emission.


  Autorzy / Authors: Renata Gruca-Rokosz
  Strony / Pages: 51-65 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Zastosowanie układów RTC do regulacji odpływu ze zbiorników retencyjnych.


  Title:

  Flow Regulation from Storage Tanks Using Real Time Control (RTC) Systems.


  Autorzy / Authors: Maciej Mrowiec, Kamil Pluta, Oliwia Kochańska
  Strony / Pages: 67-79 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ wybranych parametrów gleby na mobilność metali ciężkich.


  Title:

  The influence of selected soil parameters on the mobility of heavy metals in soils.


  Autorzy / Authors: Krzysztof Fijałkowski, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak Agnieszka Placek
  Strony / Pages: 81-92 Pobierz pełny tekst / Download full text