default_mobilelogo

Rok 2012, Tom 15, Numer 3


Year 2012, Volume 15, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Ocena toksycznego oddziaływania wybranej cieczy jonowej względem przedstawicieli flory i fauny.


  Title:

  Assessing Toxicity of Selected Ionic Liquid to Representatives of Flora and Fauna.


  Autorzy / Authors: Anna ARENDARCZYK, Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, Aleksandra ZGÓRSKA
  Strony / Pages: 225-236 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Transport zanieczyszczeń w rzece z uwzględnieniem dyfuzji dwukierunkowej.


  Title:

  Transport of Pollutants in a the River with Bi-directional Diffusion.


  Autorzy / Authors: Andrzej BIELSKI
  Strony / Pages: 1-332 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Ocena przydatności wybranych adsorbentów do separacji dwutlenku węgla w układach próżniowych - testy termograwimetryczne.


  Title:

  Evaluation of Adsorbents Usability for Carbon Dioxide Separation in Vacuum Systems - Thermogravimetric Tests.


  Autorzy / Authors: Dominika BUKALAK , Dariusz WAWRZYŃCZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA
  Strony / Pages: 294 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Dioksyny, furany i polichlorowane bifenyle - toksyczność i występowanie w środowisku.


  Title:

  Dioxins, Furans and PCBs - Toxicity and Occurrence in the Environment.


  Autorzy / Authors: Iwona CIEŚLIK, Władysław MIGDAŁ
  Strony / Pages: 247 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Separacja CO2 z gazów spalinowych metodą V-PSA na zeolicie 13X.


  Title:

  CO2 Separation from Combustion Gases by V-PSA Method on Zeolite 13X.


  Autorzy / Authors: Dariusz WAWRZYŃCZAK, Dominika BUKALAK
  Strony / Pages: 286 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Kinetyka adsorpcji jonów fosforanowych z wód powierzchniowych z użyciem preparatu Phoslock.


  Title:

  Adsorption Kinetics of Phosphate Ions from Surface Waters Using Phoslock.


  Autorzy / Authors: Andrzej JODŁOWSKI, Ewelina GUTKOWSKA, Maciej DOBRZAŃSKI
  Strony / Pages: 295-305 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Kinetyka utleniania cyjanków za pomocą ozonu.


  Title:

  Kinetics of Cyanide Oxidation by Ozone in Water.


  Autorzy / Authors: Urszula KĘPA
  Strony / Pages: 275 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zagrożenie środowiska wodnego obecnością środków farmaceutycznych.


  Title:

  Pharmaceuticals - Potential Threats to Water Environment.


  Autorzy / Authors: Anna SZYMONIK, Joanna LACH
  Strony / Pages: 263 Pobierz pełny tekst / Download full text