default_mobilelogo

Rok 2012, Tom 15, Numer 2


Year 2012, Volume 15, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Rekultywacja zbiornika antropogenicznego metodą usuwania hypolimnionu (południowo-zachodnia Polska).


  Title:

  The Restoration of the Plawniowice Anthropogenic Reservoir by Hypolimnetic Withdrawal.


  Autorzy / Authors: Maciej Kostecki
  Strony / Pages: 101-117 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ zrzutu nieoczyszczonych ścieków na środowisko wodne cieku.


  Title:

  Influence of Untreated Sewage Discharge on the Aquatic Environment of the Watercourse.


  Autorzy / Authors: Andrzej Bielski
  Strony / Pages: 119-142 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Ultradźwięki i ozon w usuwaniu substancji humusowych z wody.


  Title:

  Ultrasounds and ozone in removal of humic substances from water.


  Autorzy / Authors: Longina Stępniak, Ewa Stańczyk-Mazanek, Magdalena Kusiak
  Strony / Pages: 143-154 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Laboratoryjne wyznaczanie porowatości powietrznej materiałów przeznaczonych do kompostowania.


  Title:

  Laboratory Determination of Air-Filled Porosity for Composting Materials.


  Autorzy / Authors: Krystyna Malińska
  Strony / Pages: 155-167 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi.


  Title:

  Toxic Effects of Heavy Metals on Plants, Animals and Humans.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Ociepa-Kubicka, Ewa Ociepa
  Strony / Pages: 169-180 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Stateczność nawodnionej skarpy z mieszanki popiołowo-żużlowej.


  Title:

  Stability of Saturated Slope Formed from Ash-Slag Mixture.


  Autorzy / Authors: Mariusz Cholewa
  Strony / Pages: 181-190 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ parametrów gruntów na zależność między miąższością rzeczywistą i pozorną LNAPL na zwierciadle wody podziemnej.


  Title:

  Impact of Soil Parameters on the Relationship between Actual and Apparent LNAPL Thickness on the Groundwater Table.


  Autorzy / Authors: Iwona Deska, Ewa Ociepa
  Strony / Pages: 191-202 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wykorzystanie zaawansowanych metod utleniania (AOP) do oczyszczania odcieków składowiskowych.


  Title:

  The use of Advanced Oxidation Processes (AOP) for the treatment of landfill leachate.


  Autorzy / Authors: Paulina Jelonek, Ewa Neczaj
  Strony / Pages: 203-217 Pobierz pełny tekst / Download full text