default_mobilelogo

Rok 2012, Tom 15, Numer 4


Year 2012, Volume 15, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Ocena stanu troficznego wód Zbiornika Sulejowskiego na podstawie indeksu Carlsona.


  Title:

  Sulejow Reservoir Trophic State Assessment on the Basis of Carlson Index.


  Autorzy / Authors: Andrzej JODŁOWSKI, Ewelina GUTKOWSKA
  Strony / Pages: 341-351 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania.


  Title:

  Inorganic Water Disinfection by-Products. Problems and Challenges.


  Autorzy / Authors: Rajmund MICHALSKI, Aleksandra ŁYKO
  Strony / Pages: 353-364 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Porównanie biotycznych i abiotycznych zmian WWA w fazie stałej i ciekłej podczas beztlenowej przeróbki osadów.


  Title:

  Comparison of Biotic and Abiotic Pahs Changes in Solid and Liquid Phase during Anaerobic Sewage Sludge Digestion.


  Autorzy / Authors: Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
  Strony / Pages: 365-372 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy.


  Title:

  The Method without Excavation of the Renovation of the Water Supply System on the Example of the City Bydgoszcz.


  Autorzy / Authors: Joanna CHWIAŁKOWSKA
  Strony / Pages: 373-386 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Biowęgiel odpowiedzią na aktualne problemy ochrony środowiska.


  Title:

  Biochar - a Response to Current Environmental Issues.


  Autorzy / Authors: Krystyna MALIŃSKA
  Strony / Pages: 387-403 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Pojęcie świadczenia ekosystemowe i jego rola w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (na przykładzie bzu czarnego Sambucus nigra L.).


  Title:

  The Term \Ecosystem Services\ and Its Role in Education for Sustainable Development (Illustrated with an Example of Elderberry Sambucus Nigra L.).


  Autorzy / Authors: Joanna KOSTECKA*, Anna MAZUR-PĄCZKA, Teresa JASIŃSKA, Karolina BATÓG
  Strony / Pages: 405-417 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ dodatkowej warstwy granulatu na przewodność cieplną przegrody budowlanej.


  Title:

  Effect of Additional Granular Layer on thermal Conductivity of Bulkhead Construction.


  Autorzy / Authors: Ewa SZYMANEK*, Jacek LESZCZYŃSKI
  Strony / Pages: 419-425 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Jakub BIENIEK, Anna MAJCHRZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA.


  Title:

  Synthesis of Metal-Organic Framework Structures as Effective Carbon Dioxide Sorbents.


  Autorzy / Authors: Jakub BIENIEK, Anna MAJCHRZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA
  Strony / Pages: 427-439 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi Według danych GUS w 2011 r. ilość komunalnych osadów ściekowych wytw.


  Title:

  Utilisation of Sewage Sludge in Poland by Thermal Method.


  Autorzy / Authors: Jurand D. BIEŃ
  Strony / Pages: 439-449 Pobierz pełny tekst / Download full text