user_mobilelogo

Rok 1998, Tom 1, Numer 1


Year 1998, Volume 1, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju.


  Title:

  Environmental Protection Engineering - Current Status and Perspectives for Development.


  Autorzy / Authors: Tomasz WINNICKI
  Strony / Pages: 7-14
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Ocena toksyczności chlorków imidazoliowych i ich pośrednich produktów biodegradacji.


  Title:

  Evaluation of the Toxicity of Imidazolium Chlorides and the Products Formed as a Result of Biological Decay.


  Autorzy / Authors: Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, Marta JANOSZ-RAJCZYK
  Strony / Pages: 15-24
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Oczyszczanie wód metodami chemicznymi. Czy zawsze konieczne?.


  Title:

  Is Water Treatment by Chemical Methods Always Necessary?.


  Autorzy / Authors: Tadeusz KOWALSKI
  Strony / Pages: 25-38
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Procesy membranowe i ich zastosowanie w uzdatnianiu wody dla energetyki.


  Title:

  Application of Membrane Processes in Water Treatment for Energetic Purpose.


  Autorzy / Authors: Michał BODZEK, Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 39-56
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wyznaczanie wartości współczynników dyfuzji efektywnej wybranych jonów w zestalonych strukturach mieszanin odpadów hutniczych i elektrownianych.


  Title:

  Evaluation of Effective Diffusion Coefficients for Some Ions within Solidified Structures of Mixtures of Metallurgic and Power plant Products.


  Autorzy / Authors: Piotr WOLSKI, Lidia DĄBROWSKA, Jacek PŁOSZAJ
  Strony / Pages: 57-64
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Statystyczna ocena czynników wpływających na zmiany stężenia ozonu w warstwie granicznej atmosfery.


  Title:

  A Statistical Estimation of Agents Effecting on the Ozone Concentration Changes in the Atmospheric Boundary Layer.


  Autorzy / Authors: Szymon HOFFMAN
  Strony / Pages: 65-72
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Analiza wyników badań procesu oczyszczania oleju napędowego w filtrach z przegrodami porowatymi.


  Title:

  Analysis of the Results of the Research on the Diesel Fuel Filtering Process in Filters with Porous Partitions.


  Autorzy / Authors: Tadeusz SIUTA
  Strony / Pages: 73-84
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wielofazowa migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w strefie aeracji i saturacji.


  Title:

  Multiphase Migration of Oil Hydrocarbons within the Unsaturated and Saturated Zone.


  Autorzy / Authors: Grzegorz MALINA
  Strony / Pages: 85-104
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Cechy szczególne procesu oczyszczania paliwa w dokładnym filtrze papierowym samochodowego silnika wysokoprężnego.


  Title:

  Characteristic Feature of Fuel Filtering in Exact Paper Filter for Car Diesel Engine.


  Autorzy / Authors: Jerzy JASKÓLSKI, Tadeusz SIUTA
  Strony / Pages: 105-114
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Zastosowanie modyfikowanych polimerów jako polielektrolitów, jonitów i sorbentów.


  Title:

  Application of Modified Polymers as Polyelectrolytes, Ion Exchangers and Sorbents.


  Autorzy / Authors: Wioletta BAJDUR, Wiesław SUŁKOWSKI
  Strony / Pages: 115-124