user_mobilelogo

Rok 1998, Tom 1, Numer 2


Year 1998, Volume 1, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Mikro- i ultrafiltracja wód naturalnych z użyciem membran ceramicznych.


  Title:

  Micro- and Ultrafiltration of Natural Waters with Ceramic Membranes.


  Autorzy / Authors: Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 135-152
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Kolorymetryczne oznaczanie chloroformu w procesie jego usuwania z wody za pomocą membran.


  Title:

  Colorimetric Determination of Chloroform in the Process of its Removing from Water with the Use of Membranes.


  Autorzy / Authors: Wojciech BĄKOWSKI, Danuta BODZEK, Joanna ZMARZŁY, Anna SZOTEK
  Strony / Pages: 153-161
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zastosowanie ciśnieniowych procesów membranowych i bioreaktora membranowego do usuwania azotanów z wody pitnej.


  Title:

  The Application of Pressure Membrane Processes and Membrane Bioreactor to the Removal of Nitrates from Drinking Water.


  Autorzy / Authors: Ewa WĄSIK, Jolanta BOHDZIEWICZ
  Strony / Pages: 162-170
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ kierunku wiatru na stężenie zanieczyszczeń powietrza na wybranych stacjach pomiarowych regionalnego systemu monitoringu powietrza w województwie katowickim.


  Title:

  An Influence of Wind Direction on the Pollutants Concentration Levels at Some Measuring Stations of Katowice Regional Air Monitoring System.


  Autorzy / Authors: Szymon HOFFMAN, Rafał JASIŃSKI
  Strony / Pages: 171-182
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wybrane sposoby obniżania emisji tlenków azotu w silniku wysokoprężnym.


  Title:

  Designe System Decreasing of Emission NOx in Diesel Engine.


  Autorzy / Authors: Jerzy JASKÓLSKI, Grzegorz BUDZIK
  Strony / Pages: 183-190
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Efektywne polielektrolity - produkty modyfikacji żywic fenolowo-formaldehydowych.


  Title:

  Effective Polyelectrolytes - the Products of Phenol-Formaldehyde Resins.


  Autorzy / Authors: Wioletta BAJDUR, Wiesław SUŁKOWSKI
  Strony / Pages: 191-200
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Biodegradacja fenoli i cyjanków zawartych w ściekach koksowniczych z zastosowaniem enzymatycznych poliamidowych membran ultrafiltracyjnych.


  Title:

  Biodegradation of Phenol and Cyanide Containing in Coke Wastewaters with the Use of Enzymatic Poliamide Ultrafiltration Membranes.


  Autorzy / Authors: Jolanta BOHDZIEWICZ, Małgorzata KOWALSKA
  Strony / Pages: 201-214
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Biodegradacja substancji powierzchniowo czynnych według 'OECD screening test'.


  Title:

  Surfactant Biodegradation According to 'OECD Screening Test'.


  Autorzy / Authors: Maja BRYJA, Natalia HOWANIEC, Sylwia NOCOŃ, Iwona SZWACH, Marta JANOSZ-RAJCZYK
  Strony / Pages: 215-224
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Przydatność laboratoryjnych metod do oceny szkodliwości składowanych popiołów lotnych na środowisko wodne.


  Title:

  Suitability of Laboratory Methods for Assessing the Hazard of Fly Ashes Deposition on the Aquatic Environment.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBROWSKA, Jacek PŁOSZAJ
  Strony / Pages: 225-235
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych.


  Title:

  Thermal Treatment of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: January B. BIEŃ, Jurand D. BIEŃ
  Strony / Pages: 236-248