user_mobilelogo

Rok 2007, Tom 10, Numer 1


Year 2007, Volume 10, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza i strojenie modelu procesu filtracji wody.


  Title:

  Analyzing and Tuning of Water Filtration Model.


  Autorzy / Authors: Krystyna WOJCIECHOWSKA
  Strony / Pages: 5-26
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Czynniki wpływające na pojemność adsorpcyjną i selektywność jonowymienną klinoptylolitu wobec kationów metali ciężkich.


  Title:

  Factors Affecting Adsorption Capacity and Ion Exchange Selectivity of Clinoptilolite Towards Heavy Metal Cations.


  Autorzy / Authors: Magdalena ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK
  Strony / Pages: 27-43
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zastosowanie metody adsorpcji błękitu metylenowego w badaniach powierzchni właściwej wybranych sorbentów.


  Title:

  Application of Methylene Blue Adsorption Method in Testing Specific Surface Area of Selected Sorbents.


  Autorzy / Authors: Joanna FRONCZYK, Kazimierz GARBULEWSKI, Małgorzata LESZCZYŃSKA, Lidia KIEDRYŃSKA
  Strony / Pages: 45-57
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zdolności adsorpcyjne kaolinu wobec barwników kationowych i anionowych.


  Title:

  Adsorption Abilities of Kaolin towards Cationic and Anionic Dyes.


  Autorzy / Authors: Dorota ZIÓŁKOWSKA, Alexander SHYICHUK
  Strony / Pages: 59-70
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie.


  Title:

  Evaluation of Brown Coal as an Effective Source of Organic Matter in Anthropologically Transformed Soils.


  Autorzy / Authors: Jolanta KWIATKOWSKA
  Strony / Pages: 71-85 Pobierz pełny tekst / Download full text