user_mobilelogo

Rok 2007, Tom 10, Numer 2


Year 2007, Volume 10, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wstępne wyniki testów współspalania osadów ściekowych z węglem w elektrociepłowni.


  Title:

  Preliminary Results of Sewage Sludge and Coal Co-Combustion in Combined Heat and Power Plant.


  Autorzy / Authors: Sławomir STELMACH, Ryszard WASIELEWSKI
  Strony / Pages: 93-104 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Zastosowanie półprzewodnikowych czujników chemicznych do kontroli stężenia benzenu w powietrzu.


  Title:

  Application of Semiconductive Chemical Sensors to Control the Concentration of Benzene in the Air.


  Autorzy / Authors: Halina PYTA, Marek PAWŁOWSKI
  Strony / Pages: 105-116
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zastosowanie detektora PDHID w chromatograficznej metodzie ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu.


  Title:

  Application of PDHID Detector in Gas Chromatographic Method of Continuous Hydrogen Concentration Measurement in Air.


  Autorzy / Authors: Iwona GROMBIK, Ireneusz ŚLIWKA
  Strony / Pages: 117-129
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Kolektor ściekowy bioreaktorem.


  Title:

  The Sewer as a Bioreactor.


  Autorzy / Authors: Zofia SADECKA
  Strony / Pages: 131-139
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Fermentacja metanowa osadów ściekowych hydrolizowanych termochemicznie.


  Title:

  Anaerobic Digestion of Sewage Sludge on Thermo-Chemical Hydrolysis.


  Autorzy / Authors: Sylwia MYSZOGRAJ
  Strony / Pages: 141-152
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Analiza kierunków utylizacji szlamów z oczyszczania wód zrzutowych górnictwa rud Zn-Pb.


  Title:

  The Analysis of Utilization Methods for Sludge from Treatment of Water Discharged in the Zn-Pb Ore Mining.


  Autorzy / Authors: Janusz GIRCZYS, Iwona KUPICH
  Strony / Pages: 153-166