user_mobilelogo

Rok 2009, Tom 12, Numer 2


Year 2009, Volume 12, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Suchy system oczyszczania spalin ze spalania odpadów niebezpiecznych - ocena skuteczności usuwania substancji gazowych i możliwości spełniania standardów emisyjnych.


  Title:

  Dry Flue-Gas Treatment System in Hazardous Waste Incineration - Assessment of Efficiency of Gaseous Substances Removal and Possibilities of Comply with Emission Limits.


  Autorzy / Authors: Robert Oleniacz
  Strony / Pages: 85-99 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Klasyfikacja luk pomiarowych w danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza.


  Title:

  Classification of Air Monitoring Data Gaps.


  Autorzy / Authors: Szymon Hoffman, Rafał Jasiński
  Strony / Pages: 101-117 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Oznaczanie powierzchni właściwej osadu czynnego.


  Title:

  Determination of Activated Sludge Specific Surface Area.


  Autorzy / Authors: Krzysztof Barbusiński, Helena Kościelniak
  Strony / Pages: 119-132 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ dodatku osadów ściekowych na wybrane fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne parametry gleb zdegradowanych.


  Title:

  The Influence of Sewage Sludge Addition on Selected Physico-Chemical Parameters of Degraded Soils.


  Autorzy / Authors: Krzysztof Fijałkowski, Małgorzata Kacprzak
  Strony / Pages: 133-141 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych.


  Title:

  The Use of Advanced Oxidizing Agents for the Removing of the Chosen Dyes from Aqueous Solutions.


  Autorzy / Authors: Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Strony / Pages: 143-151 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wykorzystanie węgli aktywnych do oczyszczania zaolejonych roztworów wodnych.


  Title:

  Activated Carbon Usage for Purification of Water Solutions with Oil Contaminants.


  Autorzy / Authors: Alicja Puszkarewicz, Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak
  Strony / Pages: 153-161 Pobierz pełny tekst / Download full text