user_mobilelogo

Rok 2009, Tom 12, Numer 4


Year 2009, Volume 12, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Rola płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego w układzie \rzeka-zbiornik-rzeka\ Część I. Wybrane wskaźniki hydrochemiczne oraz bilans związków azotowych w zbiorniku Słupsko.


  Title:

  The Role of Shallow, Lowland Dam-Reservoir in the \River-Dam-Reservoir-River\ System. Part I. Selected Hydrochemical Indicators and Nitrogen Balance in Słupsko Dam-Reservoir.


  Autorzy / Authors: Maciej Kostecki, Witold Nocoń
  Strony / Pages: 249-269 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych procesem fermentacji termofilowo-mezofilowej.


  Title:

  Speciation of Heavy Metals in Sewage Sludge during Thermophilic and Mesophilic Fermentation.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbrowska
  Strony / Pages: 271-280 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Badania przydatności wybranych technik remediacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłu cynkowo-ołowiowego.


  Title:

  Feasibility Studies on the Application of the Selected Remediation Techniques for Areas Degraded by Zn-Pb Industry.


  Autorzy / Authors: Beata Janecka, Jolanta Sobik-Szołtysek
  Strony / Pages: 281-294 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Oczyszczanie ścieków z produkcji płyt pilśniowych wspomagane polem ultradźwiękowym w reaktorze SBR.


  Title:

  Treatment of Wastewater from the Fibreboard Production Enhanced with Ultrasound Sonification in the SBR Reactor.


  Autorzy / Authors: Anna Grosser, Tomasz Kamizela, Ewa Neczaj
  Strony / Pages: 295-305 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Porównanie dokładności różnych metod predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza.


  Title:

  A Comparison of Accuracies of Different Air Pollutants Concentration Prediction Methods.


  Autorzy / Authors: Szymon Hoffman, Rafał Jasiński
  Strony / Pages: 307-325 Pobierz pełny tekst / Download full text