user_mobilelogo

Rok 2015, Tom 18, Numer 2


Year 2015, Volume 18, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Ocena i przyczyny zanieczyszczenia azotanami wód podziemnych w zachodniej części Polesia Lubelskiego i Wołyńskiego.


  Title:

  The Assessment and Reasons of Nitrates Contamination within the Uppermost Aquifer in the Western Part of Polissia Region (SE Poland).


  Autorzy / Authors: Dorota KACZOR-KURZAWA
  Strony / Pages: 141-153 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Efekty grawitacyjnej separacji sonifikowanego osadu czynnego.


  Title:

  The effects of sonication on gravity separation of waste activated sludge.


  Autorzy / Authors: Tomasz KAMIZELA, Mariusz KOWALCZYK, Krystyna MALIŃSKA
  Strony / Pages: 155-167 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ CaCl 2 na sorpcję metali ciężkich w biomasie.


  Title:

  The Influence of CaCl 2 on Heavy Metals Sorption in Biomass.


  Autorzy / Authors: Andrzej KŁOS, Małgorzata RAJFUR, Agnieszka DOŁHAŃCZUK-ŚRÓDKA Paweł KREMS, Dominik JERZ
  Strony / Pages: 169-178 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ocena przydatności półautomatycznej metody oznaczania azotu Kjeldahla w ciekłych próbkach środowiskowych.


  Title:

  Evaluation of Semiautomatic Method for the Determination of Kjeldahl Nitrogen in Liquid Environmental Samples.


  Autorzy / Authors: Agnieszka RODAK, Małgorzata BEBEK, Aleksandra STRUGAŁA-WILCZEK
  Strony / Pages: 179-187 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Porównanie skuteczności elektroutleniania w mikrobiologicznym ogniwie paliwowym z katalizatorem stalowym i napowietrzania w oczyszczaniu ścieków.


  Title:

  Comparison of Electrooxidation Efficiency in Microbial Fuel Cell with a Steel Catalyst and Aeration in Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Barbara WŁODARCZYK, Paweł P. WŁODARCZYK
  Strony / Pages: 189-198 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  System informacji przestrzennej (GIS) w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.


  Title:

  Geographical Information Sytem (GIS) in the Facilities Management Waterworks and Sewer.


  Autorzy / Authors: Wiesław KĘDZIA, Ewa OCIEPA
  Strony / Pages: 199-213 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Biotworzywa jako nowe materiały przyjazne środowisku naturalnemu.


  Title:

  Bioplastics as a New Environmentally Friendly Materials.


  Autorzy / Authors: Rafał MALINOWSKI
  Strony / Pages: 215-231 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Adsorpcja acetonu na materiałach ilastych.


  Title:

  Acetone Adsorption onto Clay Minerals.


  Autorzy / Authors: Ireneusz PLIŚ, Magdalena WARZYBOK, Waldemar PROKOP, Roman PETRUS, Jolanta WARCHOŁ
  Strony / Pages: 233-243 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Analiza występowania pierwiastków śladowych w formie mobilnej frakcji respirabilnej pyłu (PM2,5) pobranego w otoczeniu elektrowni węglowej.


  Title:

  Analysis of Trace Elements in the Mobile Form of Respirable Fraction PM2.5 Collected in the Surroundings of Power Plant.


  Autorzy / Authors: Elwira ZAJUSZ-ZUBEK, Anna MAINKA
  Strony / Pages: 245-258 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Chronione i rzadkie gatunki roślin użytków zielonych w Sudetach.


  Title:

  Protected and Rare Species Plants of Grassland in the Sudetes Mountains.


  Autorzy / Authors: Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA
  Strony / Pages: 259-270 Pobierz pełny tekst / Download full text