user_mobilelogo

Rok 2019, Tom 22, Numer 1


Year 2019, Volume 22, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Problem zagospodarowania krajowego potencjału wytwórczego paliw alternatywnych.


  Title:

  The Untapped Utilization of Domestic Production Capacity of Waste-Derived Fuels.


  Autorzy / Authors: Ryszard WASIELEWSKI, Martyna NOWAK
  Strony / Pages: 5-14 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ źródeł spalających paliwa stałe na zanieczyszczenie środowiska pyłem PM10 na przykładzie miasta Tarnowskie Góry.


  Title:

  The Impact of Sources Burning Solid Fuels on Environmental Pollution with PM10 on the Example of the City Tarnowskie Góry.


  Autorzy / Authors: Elwira ZAJUSZ-ZUBEK, Justyna FILIPEK, Anna MAINKA
  Strony / Pages: 15-26 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Produkcja mikrokapsułek stosowanych w bioremediacji oraz wspomaganiu wzrostu roślin.


  Title:

  Production of Microcapsules used in Bioremediation and Plant Growth Support.


  Autorzy / Authors: Adrianna PAWLEWICZ, Dariusz WŁÓKA, Małgorzata KACPRZAK
  Strony / Pages: 27-39 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Symulacja procesu powstawania agregatów podczas flokulacji domieszek wód powierzchniowych.


  Title:

  Simulation of the Aggregates Formation during Flocculation of Surface Water Admixtures.


  Autorzy / Authors: Yurii RYBACHUK, Andrzej JODŁOWSKI
  Strony / Pages: 41-52 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wykorzystanie wskaźników ryzyka ekologicznego do oceny stopnia zanieczyszczenia osadów dennych zbiornika wodnego Dzierżno Duże.


  Title:

  The Use of Ecological Risk Indicators to Assess the Degree of Pollution of Bottom Sediments of the Dzierżno Duże Water Reservoir.


  Autorzy / Authors: Katarzyna ROZPONDEK, Rafał ROZPONDEK
  Strony / Pages: 53-62 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Synteza nanocząstek srebra przy użyciu ekstraktów roślinnych.


  Title:

  Synthesis of Silver Nanoparticles Using Plant Extracts.


  Autorzy / Authors: Jakub KNUREK, Aleksandra BUCHAJ , Monika GARBACZ
  Strony / Pages: 63-74 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Model matematyczny procesu koagulacji/flotacji ciśnieniowej (DAF) oparty na prawie zachowania pędu.


  Title:

  Mathematical Model of the Coagulation/Dissolved Air Flotation (DAF) Process Based on the Conservation of Momentum.


  Autorzy / Authors: Yurii RYBACHUK, Andrzej JODŁOWSKI
  Strony / Pages: 75-87 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Obecność farmaceutyków w środowisku wodnym na przykładzie antybiotyków i ich wpływ na ekosystemy.


  Title:

  Presence of Pharmaceuticals in the Aquatic Environment on the Example of Antibiotics and their Impact on Ecosystems.


  Autorzy / Authors: Tomasz BAUS , Anna MICHALSKA
  Strony / Pages: 89-99 Pobierz pełny tekst / Download full text