user_mobilelogo

Rok 2005, Tom 8, Numer 1


Year 2005, Volume 8, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Badanie fizykochemicznych właściwości chemicznie modyfikowanych węgli aktywnych.


  Title:

  Study of Physicochemical Properties of Chemically Modified Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Marta REPELEWICZ, Jerzy CHOMA
  Strony / Pages: 5-17
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Kryteria doboru węgla aktywnego do pochłaniaczy par organicznych.


  Title:

  The Criteria of Activated Carbon Selection to Combined Filters of Organic Vapour.


  Autorzy / Authors: Wioletta KWIATKOWSKA-WÓJCIK, Zygmunt DĘBOWSKI
  Strony / Pages: 19-29
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Rozwiązania równań energii i odskoku w korycie o trapezowym przekroju poprzecznym.


  Title:

  Solutions for Energy and Hydraulic Jump Equations for a Trapezoid Cross-Section.


  Autorzy / Authors: Adam Józef KISIEL
  Strony / Pages: 31-44
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ocena technologii likwidacji zagrożenia pożarowego w zwałowisku odpadów górniczych.


  Title:

  Assessment of Technology of Fire Hazard Liquidation in Mine Waste Dump.


  Autorzy / Authors: Jolanta GUMIŃSKA
  Strony / Pages: 45-54
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Kinetyka procesu mokrego utleniania nadmiernego osadu ściekowego po wstępnej termohydrolizie.


  Title:

  Wet Oxidation Kinetics of Excess Sewage Sludge after Preliminary Thermohydrolysis.


  Autorzy / Authors: Jarosław MUCHA, Maciej URBANIAK
  Strony / Pages: 55-72
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Oczyszczanie ścieków zeolitami w SBR przy różnych układach faz procesowych.


  Title:

  Wastewater Treatment using Zeolites in SBR at the Different Operational Schedules in a Cycle.


  Autorzy / Authors: Anna M. ANIELAK, Krzysztof PIASKOWSKI
  Strony / Pages: 73-86
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Alternatywne uzdatnianie wody z wykorzystaniem ciśnieniowych procesów membranowych w usuwaniu estrogenów.


  Title:

  Alternative Water Treatment Using Pressure-driven Membrane Processes in Removal of Estrogens.


  Autorzy / Authors: Mariusz DUDZIAK, Michał BODZEK
  Strony / Pages: 87-98
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Substancje powierzchniowo czynne w środowisku wodnym.


  Title:

  Surfactants in Water Medium.


  Autorzy / Authors: Jadwiga KALETA
  Strony / Pages: 99-115
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ zastosowania biopreparatów na liczebność bakterii i grzybów w glebach o różnym poziomie skażenia ropą naftową.


  Title:

  Influence of Bioaugmentation on Bacteria and Fungi Number in Soil with Different Concentration of Crude Oil Pollution.


  Autorzy / Authors: Ewa ZABŁOCKA-GODLEWSKA, Wioletta PRZYSTAŚ
  Strony / Pages: 117-128