user_mobilelogo

Rok 2005, Tom 8, Numer 2


Year 2005, Volume 8, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Immobilizacja metali ciężkich w osadach dennych.


  Title:

  Immobilisation of Heavy Metals in Sediments.


  Autorzy / Authors: Grzegorz MALINA, Dominik SZWEDOWSKI
  Strony / Pages: 135-158
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Główne wskaźniki wtórnego zanieczyszczenia niestabilnej chemicznie wody wodociągowej w systemie jej dystrybucji.


  Title:

  The Principal Parameters of Water Quality Deterioration in Distribution System.


  Autorzy / Authors: Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ, Małgorzata WOLSKA
  Strony / Pages: 159-169
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Mikroorganizmy jako przyczyna pogarszania zapachu wody.


  Title:

  Microorganisms as the Cause of Water Odorizing.


  Autorzy / Authors: Maria ŁEBKOWSKA, Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
  Strony / Pages: 171-178
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ocena ryzyka wywoływanego obecnością wybranych WWA w wodach powierzchniowych.


  Title:

  Risk Assessment of PAHs in the Surface Waters.


  Autorzy / Authors: Radosław KALINOWSKI, Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
  Strony / Pages: 179-188
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wymiarowanie odwrotnie nachylonego trapezowego wypadu korekcyjnych stopni wodnych.


  Title:

  Dimensioning of Inversely Sloping Trapezoidal Spillway Apron of a Correcting Weir.


  Autorzy / Authors: Adam Józef KISIEL
  Strony / Pages: 189-200
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ alkalicznego kondycjonowania osadów nadmiernych na intensyfikację produkcji biogazu w procesie stabilizacji beztlenowej.


  Title:

  Influence of Alkaline Pretreatment of Excessive Sludge on Intensification of Biogas Production during Anaerobic Stabilization Process.


  Autorzy / Authors: January BIEŃ, Iwona ZAWIEJA
  Strony / Pages: 201-209
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ zastosowania długiej fazy mieszania w reaktorze SBR na efektywność procesu oczyszczania ścieków mleczarskich.


  Title:

  Influence of Long Mixing Phase Used in SBR Reaktor on Milk Wastewater Treatment Efficiency.


  Autorzy / Authors: Wojciech JANCZUKOWICZ, Marcin DĘBOWSKI, Jarosław PESTA
  Strony / Pages: 211-224
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wykorzystanie stałego pola magnetycznego i reakcji Fentona w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji drożdży.


  Title:

  Constant Magnetic Field Assisted Fenton Reaction Used in Wastewater Treatment from Yeast Production.


  Autorzy / Authors: Marcin DĘBOWSKI, Mirosław KRZEMIENIEWSKI, Marta JĘDRZEJEWSKA
  Strony / Pages: 225-235
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Odwadnianie i rozfrakcjonowanie odpadów poflotacyjnych.


  Title:

  Dewatering and Fractionation of Flotation Tailings.


  Autorzy / Authors: Stanisław BEDNARSKI, Tadeusz KOMOROWICZ, Aleksander PABIŚ
  Strony / Pages: 237-247