user_mobilelogo

Rok 2013, Tom 16, Numer 1


Year 2013, Volume 16, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Przegląd możliwości wykorzystania technik membranowych w usuwaniu mikroorganizmów i zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego.


  Title:

  An Overview of the Possibility of Membrane Techniques Application in the Removal of Microorganisms and Organic Pollutants from the Aquatic Environment.


  Autorzy / Authors: Michał Bodzek
  Strony / Pages: 3-57 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Enzymatyczna bioremediacja ksenobiotyków.


  Title:

  Enzymatic Bioremediation of Xenobiotics.


  Autorzy / Authors: Olga Marchut-Mikołajczyk, Ewa Kwapisz, Tadeusz Antczak
  Strony / Pages: 39-55 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego.


  Title:

  Spatial Changes of Zinc Concentrations in the Czorsztyn Reservoir Sediments.


  Autorzy / Authors: Tomasz Haziak, Anna Czaplicka-Kotas* Zbigniew Ślusarczyk, Ewa Szalińska
  Strony / Pages: 57-68 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Związki organiczne oznaczane jako AOX w uzdatnianej wodzie.


  Title:

  Organic Substances Determined as AOX in Treated Water.


  Autorzy / Authors: Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Strony / Pages: 69-79 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ wybranych metali ciężkich na wzrost i namnażanie promieniowców z rodzaju Streptomyces izolowanych z gleb.


  Title:

  The Effect of the Selected Heavy Metals on the Growth and Proliferation of Streptomyces spp. Isolated from Soils.


  Autorzy / Authors: Anna Lenart-Boroń, Piotr Boroń, Tomasz Banach
  Strony / Pages: 81-91 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ warunków leżakowania odpadu popieczarkowego na polu na skład jego odcieku.


  Title:

  The effect of Spent Mushroom Substrate field storage conditions on its leachate composition.


  Autorzy / Authors: Jan Cebula, Jacek Pelczar, Krzysztof Loska, Kamila Widziewicz
  Strony / Pages: 93-102 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Badanie nad możliwością zagospodarowania odpadu powstającego podczas wytwarzania izolacji kabli.


  Title:

  Studies on the Management of Waste Formed during Production of Cable Insulation.


  Autorzy / Authors: Alicja Gackowska, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca, Michał Dadzibóg
  Strony / Pages: 103-112 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wybrane antropogeniczne czynniki zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Analiza zjawiska.


  Title:

  Chosen Anthropogenic Factors of Surface Water Pollution Analysis of the Phenomenon.


  Autorzy / Authors: Marta Próba
  Strony / Pages: 113-124 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Systematyka procesów antropogennych generujących odpady stałe zawierające rtęć.


  Title:

  Systematics of Anthropogenic Processes Generating Solid Wastes Containing Mercury.


  Autorzy / Authors: Stanisław Hławiczka, Marian Cenowski
  Strony / Pages: 125-140 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Analiza symulacyjna pracy jednostki adsorpcyjnej PTSA do wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych.


  Title:

  Simulation Analysis of Work of PTSA Adsorption Unit for Carbon Dioxide Separation from Flue Gas.


  Autorzy / Authors: Beata Baka, Karol Sztekler, Roman Klajny
  Strony / Pages: 141-152 Pobierz pełny tekst / Download full text