user_mobilelogo

Rok 2013, Tom 16, Numer 2


Year 2013, Volume 16, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Mikro-mezoporowate węgle: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.


  Title:

  Micro-mesoporous Carbons: Synthesis, Properties, Application.


  Autorzy / Authors: Jerzy Choma
  Strony / Pages: 163-178 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych kompozytów węglowo-platynowych.


  Title:

  Synthesis and Study of Adsorption Properties of Mesoporous Carbon-Platinum Composites.


  Autorzy / Authors: Katarzyna Jedynak, Dariusz Wideł, Wiesław Surga, Małgorzata Anna Jóźwiak, Jerzy Choma
  Strony / Pages: 179-192 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Nano-CaCO3 jako matryca do przygotowania z chitozanu bogatych w azot mezoporowatych materiałów węglowych.


  Title:

  Nano-CaCO3 as Template to Preparation from Chitosan of Nitrogen-rich Mesoporous Carbon Materials.


  Autorzy / Authors: Anna Kucińska, Jerzy P. Łukaszewicz
  Strony / Pages: 193-204 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Węgle aktywne ze stałej pozostałości po szybkiej pirolizie biomasy.


  Title:

  Activated Carbons from Solid Residue from Fast Pyrolysis of Biomass.


  Autorzy / Authors: Ewa Lorenc-Grabowska, Piotr Rutkowski
  Strony / Pages: 205-215 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Nanorogi węglowe - modelowanie i właściwości adsorpcyjne.


  Title:

  Carbon Nanohorn - Modeling and Adsorption Properties.


  Autorzy / Authors: Artur P. Terzyk, Sylwester Furmaniak, Katsumi Kaneko, Piotr A. Gauden, Piotr Kowalczyk, Tsutomu Itoh
  Strony / Pages: 217-223 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Modelowanie adsorpcji związków biologicznie czynnych na materiałach węglowych.


  Title:

  Modelling of Adsorption of Biologically Active Compounds on Carbonaceous Materials.


  Autorzy / Authors: Piotr A. Gauden, Artur P. Terzyk, Sylwester Furmaniak, Marek Wiśniewski, Agnieszka Bielicka, Karolina Werengowska-Ciećwierz Wojciech Zieliński, Bartosz Kruszka, Adam Bieniek
  Strony / Pages: 225-234 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Elektrochemiczne zachowanie wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych amoniakiem.


  Title:

  Electrochemical Behavior of Multi Walled Carbon Nanotubes Modified by Ammonia.


  Autorzy / Authors: Mariusz Walczyk, Stanisław Biniak
  Strony / Pages: 235-243 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Synergiczny wpływ wymiaru nanoporów węgla aktywnego oraz utlenienia jego powierzchni na adsorpcję CO2 z mieszanin CH4/CO2.


  Title:

  Synergetic Influence of Carbon Nanopore Size and Surface Oxidation on CO2 Adsorption from CO2/CH4 Mixtures.


  Autorzy / Authors: Sylwester Furmaniak, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden, Piotr Kowalczyk,Peter J.F. Harris
  Strony / Pages: 245-254 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Medyczne aspekty nanostrukturalnych materiałów węglowych.


  Title:

  Medical Aspects of Nanostructural Carbonaceous Materials.


  Autorzy / Authors: Marek Wiśniewski, Pamela Rossochacka, Karolina Werengowska-Ciecwierz Agnieszka Bielicka, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden
  Strony / Pages: 255-261 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Badanie cytotoksyczności nowych nośników leków platynowych.


  Title:

  The Cytotoxicity Analysis of New Platin Drug Carrier.


  Autorzy / Authors: Karolina Werengowska-Ciećwierz, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk, Agnieszka Bielicka, Natalia Gurtowska, Tomasz A. Drewa
  Strony / Pages: 263-271 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Badania desorpcji termicznej związków rtęci ze zużytych koksów aktywnych stosowanych do końcowego oczyszczania spalin w spalarniach odpadów.


  Title:

  The Study of Thermal Desorption of Mercury Compounds from Spent Active Cokes Used for Exhaust Gas Treatment in Waste Incineration Plants.


  Autorzy / Authors: Krzysztof Jastrząb, Izabela Mazurek
  Strony / Pages: 273-285 Pobierz pełny tekst / Download full text