user_mobilelogo

Rok 2013, Tom 16, Numer 3


Year 2013, Volume 16, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Porównanie węgla aktywnego i nanorurek węglowych jako adsorbentów do usuwania 2,4-dichlorofenolu z wody.


  Title:

  Comparison of Activated Carbon and Carbon Nanotubes as Adsorbents for the Removal of 2,4-dichlorophenol from Water.


  Autorzy / Authors: Andrzej Świątkowski, Krzysztof Kuśmierek
  Strony / Pages: 293-301 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Usuwanie fenolu na węglach aktywnych otrzymanych z paku antracenowego.


  Title:

  Phenol Removal on Anthracene Pitch-based Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Ewa Lorenc-Grabowska, Kamila Torchała, Jacek Machnikowski
  Strony / Pages: 303-312 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Adsorpcja 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym z roztworów wodno-metanolowych.


  Title:

  Adsorption of 2,4,6-Trichlorophenol onto Activated Carbon from Water-methanol Solutions.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbek, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Strony / Pages: 313-321 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Materiały węglowe jako nośniki leków - wykorzystanie nowatorskiej metody HMD (hot-melt deposition) w syntezie układów kontrolowanego uwalniania paracetamolu.


  Title:

  Carbon Materials as Drug Carriers - the Use of Innovative Method of HMD (Hot-Melt Deposition) in the Synthesis of New Drug Delivery Systems of Paracetamol.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Bielicka, Marek Wisniewski, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden, Sylwester Furmaniak, Piotr Kowalczyk
  Strony / Pages: 323-330 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ zmian pH i temperatury na proces adsorpcji kwasu salicylowego na przemysłowych węglach aktywnych.


  Title:

  The Effect of pH and Temperature on Adsorption of Salicylic Acid for Industrial Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Anna Szymonik, Joanna Lach
  Strony / Pages: 331-339 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Sorpcja chromu Cr(VI) w obecności kwasu benzoesowego na wybranych węglach aktywnych.


  Title:

  Sorption of Chromium Cr(VI) in the Presence of Benzoic Acid on Selected Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Ewa OKONIEWSKA
  Strony / Pages: 341-351 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Struktura porowata węgli aktywnych z odpadowych tworzyw sztucznych.


  Title:

  Pore structure of activated carbons from waste polymers.


  Autorzy / Authors: Leszek Czepirski, Jakub Szczurowski, Mieczysław Bałys, Wiesława Ciesińska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński
  Strony / Pages: 353-359 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zastosowanie mieszaniny węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni do oczyszczania oleju posmażalniczego.


  Title:

  Application of Mixture of Active Carbons with Various Surface Character to Purification of Used Frying Oil.


  Autorzy / Authors: Wojciech Chwiałkowski
  Strony / Pages: 361-371 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Porównanie właściwości komercyjnych koksów aktywnych.


  Title:

  Comparison of Properties of Commercial Active Cokes.


  Autorzy / Authors: Sławomir Stelmach, Krzysztof Jastrząb
  Strony / Pages: 373-383 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Synteza i właściwości adsorpcyjne mikroporowatych węgli aktywnych otrzymywanych z żywic jonowymiennych na bazie kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu.


  Title:

  Synthesis and Adsorption Properties of Microporous Activated Carbons Obtained from Ion Exchange Resins Based on a Copolymer of Styrene and Divinylbenzene.


  Autorzy / Authors: Łukasz Osuchowski, Paweł Rytel, Kamil Jóźwik, Radosław Szmigielski, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Władysław Harmata
  Strony / Pages: 385-395 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Adsorpcja z roztworów wodnych różnych form chromu.


  Title:

  Adsorptions from Water Solutions Differents Forms of Chromium on the Five Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Joanna LACH
  Strony / Pages: 397-403 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Wpływ twardości wody i pH roztworów na efektywność sonosorpcji substancji humusowych na węglu aktywnym.


  Title:

  Influence of Water Hardness and pH Solutions on the Efficiency of Sono-sorption of Humic Substances on Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Paulina Olesiak, Longina Stępniak
  Strony / Pages: 405-415 Pobierz pełny tekst / Download full text