user_mobilelogo

Rok 1999, Tom 2, Numer 1


Year 1999, Volume 2, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wysoko efektywna metoda oczyszczania ścieków z wytwórni amoniaku.


  Title:

  An Effective Wastewater Treatment Method in Ammonia Plants.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Izabela PACHOŁEK, Maciej DANIELEWSKI, Andrzej ŚLIWA
  Strony / Pages: 7-17
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Badania nad uzdatnianiem wód z zakwitem fitoplanktonu w procesie koagulacji i flotacji.


  Title:

  Treatment of Algae - Laden Waters by Dissolved Air Flotation.


  Autorzy / Authors: Waldemar SAWINIAK, Marcin KŁOS
  Strony / Pages: 19-30
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ rodzaju wypełnienia bioreaktora na fermentację metanową fenolu.


  Title:

  Methane Fermentation of Phenol in Differently-Packed Bioreactors.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Stanisław JURKIEWICZ
  Strony / Pages: 31-40
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Badania nad wykorzystaniem odpadów energetycznych do zatrzymywania jonów cynku i kadmu.


  Title:

  Utilization of Power Plant Products for Immobilisation of Zinc and Cadmium Ions.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBROWSKA, Jacek PŁOSZAJ, Rafał NOWAK
  Strony / Pages: 41-49
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ekologiczne aspekty filtrowania powietrza, oleju i paliwa w silnikach spalinowych samochodów.


  Title:

  Ecological Aspects of Air, Oil, and Fuel Filtering in Car IC Engines.


  Autorzy / Authors: Tadeusz SIUTA, Jerzy JASKÓLSKI
  Strony / Pages: 51-62
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Doświadczenia z zastosowania wstępnego chemicznego strącania na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w Polsce.


  Title:

  Introduction of Chemically Enhanced Primary Wastewater Treatment in Poland.


  Autorzy / Authors: Sławomir SŁODCZYK, Wojciech FRONCZAK
  Strony / Pages: 63-71
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Zmiany zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) w próbach gleby.


  Title:

  Changes of Polychlorinated Biphenyls' (PCB) Content in Samples of Soil.


  Autorzy / Authors: Agata ROSIŃSKA, Wiesław SUŁKOWSKI
  Strony / Pages: 73-81
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Toksyczność kwasów fenoksyoctowych MCPA i 2,4-D oraz ich pochodnych dla różnych organizmów.


  Title:

  Toxicity of Phenoxyacetic Acids MCPA and 2,4-D and their Derivatives to Various Organisms.


  Autorzy / Authors: Ewa WIŚNIOWSKA, Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, Joanna KALKA
  Strony / Pages: 83-97
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Współczynnik retencji metali ciężkich i jego znaczenie w planowaniu wielkości wsadu odpadów mineralnych unieszkodliwianych w piecach obrotowych cementowni.


  Title:

  Retention Coefficient of Metals in Planning Quantities of Mineral Waste Charge for a Cement Kiln.


  Autorzy / Authors: Ryszard GIERŻATOWICZ
  Strony / Pages: 99-111
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Higienizacja wapnem palonym osadów ściekowych z zakładu przemysłu mięsnego a możliwość ich przyrodniczego wykorzystania.


  Title:

  Sludges from Meat Processing Plant Treated by CaO Powder and Possibility of their Agricultural Utilisation.


  Autorzy / Authors: Jolanta PODEDWORNA, Zbigniew HEIDRICH
  Strony / Pages: 113-123