user_mobilelogo

Rok 1999, Tom 2, Numer 2


Year 1999, Volume 2, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Akumulacja żelaza, manganu, miedzi oraz cynku w roślinach i glebie w warunkach rolniczej utylizacji osadów ściekowych z północno-wschodniej Polski i wybranych aglomeracji miejskich. Cz. 1. Chemiczna charakterystyka osadów ściekowych i gleby.


  Title:

  Accumulation of Iron, Manganese, Copper and Zinc in Crops and Soil in the Conditions of Agricultural Utilization of Sewage Sludges Originated from North-Eastern Poland and Big Polish Cities. Part 1. Chemical Properties of Sewage Sludges and Soil.


  Autorzy / Authors: Silvia HANEKLAUS, Hans HARMS, Ewald SCHNUG, Andrzej KLASA, Grzegorz A. NOWAK
  Strony / Pages: 135-144
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Akumulacja żelaza, manganu, miedzi oraz cynku w roślinach i glebie w warunkach rolniczej utylizacji osadów ściekowych z północno-wschodniej Polski i wybranych aglomeracji miejskich. Cz. 2. Akumulacja żelaza i manganu w roślinach.


  Title:

  Accumulation of Iron, Manganese, Copper and Zinc in Crops and Soil in the Conditions of Agricultural Utilization of Sewage Sludges Originated from North-Eastern Poland and Big Polish Cities. Part 2. Accumulation of Iron and Manganese in Crops.


  Autorzy / Authors: Silvia HANEKLAUS, Hans HARMS, Ewald SCHNUG, Andrzej KLASA, Grzegorz A. NOWAK
  Strony / Pages: 145-152
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Akumulacja żelaza, manganu, miedzi oraz cynku w roślinach i glebie w warunkach rolniczej utylizacji osadów ściekowych z północno-wschodniej Polski i wybranych aglomeracji miejskich. Cz. 3. Akumulacja miedzi i cynku w roślinach.


  Title:

  Accumulation of Iron, Manganese, Copper and Zinc in Crops and Soil in the Conditions of Agricultural Utilization of Sewage Sludges Originated from North-Eastern Poland and Big Polish Cities. Part 3. Accumulation of Copper and Zinc in Crops.


  Autorzy / Authors: Silvia HANEKLAUS, Hans HARMS, Ewald SCHNUG, Andrzej KLASA, Grzegorz A. NOWAK
  Strony / Pages: 153-160
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Alternatywne powłoki na pierścienie tłokowe a ochrona środowiska.


  Title:

  Unconventional Coatings for Piston Rings and Environment Protection.


  Autorzy / Authors: Janusz JAKÓBIEC, Zbigniew SZWAJKA, Andrzej SKRZYNIOWSKI, Jerzy JASKÓLSKI
  Strony / Pages: 161-170
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Eliminacja azotu w procesie skróconej nitryfikacji na przykładzie ścieków koksowniczych.


  Title:

  Elimination of Nitrogen in Short Nitrification Process Exemplified on Wastewater from Coke Plant.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Ilona KLIMEK, Elżbieta SPERCZYŃSKA
  Strony / Pages: 171-186
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Fermentacja metanowa fenolu w układzie dwustopniowym.


  Title:

  Methane Fermentation of Pfenol in a Two-Stage Instalation.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Stanisław JURKIEWICZ
  Strony / Pages: 187-196
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Występowanie i oznaczanie aminoarenów w osadach ściekowych Górnego Śląska.


  Title:

  Occurrence and Determination of Aminoarenes in Sewage Sludges from the Upper Silesia.


  Autorzy / Authors: Beata JANOSZKA, Krystyna TYRPIEŃ, Danuta BODZEK
  Strony / Pages: 197-203
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Oczyszczanie wód powierzchniowych w procesie mikrofiltracji oraz w procesie zintegrowanym: adsorpcji na węglu aktywnym - mikrofiltracji.


  Title:

  Treatment of Surface - Water in the Microfiltration Process and in the Integrated Process: Adsorption on Active Carbon - Microfiltration.


  Autorzy / Authors: Krystyna KONIECZNY, Grzegorz KLOMFAS
  Strony / Pages: 205-220
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Adsorpcyjne oczyszczanie wody z fenolu za pomocą węgli aktywnych.


  Title:

  Phenol Removal from Water by Activated Carbons Using.


  Autorzy / Authors: Zygmunt DĘBOWSKI, Joanna LACH, Artur KOSAKIEWICZ
  Strony / Pages: 221-228
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Zawartość Cd, Zn, Pb, Cu i Ni w glebach regionu częstochowskiego.


  Title:

  The Contents of Cd, Zn, Pb, Cu and Ni in the Soils of Czestochowa Region.


  Autorzy / Authors: Alina MACIEJEWSKA, Ewa OCIEPA
  Strony / Pages: 229-237
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Badania nad usuwaniem żelaza i manganu z wody.


  Title:

  Investigations on Iron and Manganese Removal from Water.


  Autorzy / Authors: Zygmunt DĘBOWSKI, Ewa OKONIEWSKA, Beata CABAN-PABIAN
  Strony / Pages: 239-244