user_mobilelogo

Rok 2003, Tom 6, Numer 1


Year 2003, Volume 6, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Systemy oceny zagrożenia środowiska wodnego.


  Title:

  Risk Assessment Systems on Water Environment.


  Autorzy / Authors: Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ, Maria ŁEBKOWSKA
  Strony / Pages: 7-15
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Badania populacji bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.


  Title:

  Studies on the Population of Filamentous Bacteria in the Activated Sludge.


  Autorzy / Authors: Maria WÓJCIK-SZWEDZIŃSKA
  Strony / Pages: 17-26
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Efektywność usuwania zanieczyszczeń fizykochemicznych i biologicznych w wybranych oczyszczalniach korzeniowych.


  Title:

  The Analysis of Removal Efficiency of Selected Chemical and Biological Factors in Some Constructed Wetlands for Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Małgorzata KACPRZAK, Magdalena WARCHOŁ
  Strony / Pages: 27-36
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Symulacja procesu filtracji wody w filtrze pośpiesznym.


  Title:

  Simulation of Water Filtration in the Rapid Filter.


  Autorzy / Authors: Krystyna WOJCIECHOWSKA
  Strony / Pages: 37-54
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Uzdatnianie wód z wykorzystaniem mikrofiltracją i adsorpcji na węglu aktywnym.


  Title:

  Water Treatment Using Microfiltration and Adsorption on the Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Krystyna KONIECZNY, Grzegorz KLOMFAS
  Strony / Pages: 55-73
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ jonów nieorganicznych na fotokatalityczną degradację oranżu II w roztworach wodnych.


  Title:

  The Influence of Inorganic Ions on the Photocatalytic Degradation of Orange II in Aqueous Solutions.


  Autorzy / Authors: Wojciech BARAN, Andrzej MAKOWSKI, Władysław WARDAS
  Strony / Pages: 75-85
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Przemiany chemiczne NOx i SO2 w troposferze.


  Title:

  The Tropospheric Chemistry of SO2 and NOx.


  Autorzy / Authors: Maria T. MARKIEWICZ
  Strony / Pages: 87-105
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Energetycznie efektywna technologia unieszkodliwiania odcieków składowiskowych.


  Title:

  Development of the energy efficient technology for treatment of the landfill leachates.


  Autorzy / Authors: Marina GLADCHENKO, Sergey KALYUZHNYI
  Strony / Pages: 107-119