user_mobilelogo

Rok 2003, Tom 6, Numer 2


Year 2003, Volume 6, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Charakterystyka osadów ściekowych jako element wsparcia przepisów i uregulowań prawnych.


  Title:

  Sludge Characterization: a Necessary Support to Regulations.


  Autorzy / Authors: Ludovico SPINOSA
  Strony / Pages: 131-139
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Metody posiewowe na składowiskach odpadów i w półsuchych komorach fermentacyjnych.


  Title:

  Seeding Methods for Landfills and Semi-Dry Digesters.


  Autorzy / Authors: Duncan J. MARTIN
  Strony / Pages: 141-155
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zmiany zawartości metali ciężkich podczas fermentacji metanowej kondycjonowanych osadów ściekowych.


  Title:

  The Changes of Heavy Metals Content during Methane Fermentation of Conditioned Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Lidia DĄBROWSKA, Jacek PŁOSZAJ
  Strony / Pages: 157-166
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do kondycjonowania osadów ściekowych.


  Title:

  Application of Microwaves for Sewage Sludge Conditioning.


  Autorzy / Authors: Ewa WOJCIECHOWSKA, Piotr KOWALIK
  Strony / Pages: 167-178
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych ze względu na zawartość metali ciężkich.


  Title:

  Content of Heavy Metals as a Criterion of Sewage Sludge Usage in Agriculture.


  Autorzy / Authors: Hanna OBARSKA-PEMPKOWIAK, Wiesław BUTAJŁO, Andrzej STANISZEWSKI
  Strony / Pages: 179-190
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie a zawartość metali ciężkich w wodach gruntowych.


  Title:

  Use of Sewage Sludge in Agriculture and Content of Heavy Metals in Groundwater.


  Autorzy / Authors: Agnieszka GONTASZEWSKA, Andrzej KRAIŃSKI
  Strony / Pages: 191-201
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ uziarnienia gruntu oraz cech paliwa na różnicę między miąższością pozorną i rzeczywistą LNAPL na zwierciadle wody podziemnej.


  Title:

  The Influence of Soil and Fuel Properties on the Difference between Apparent and Actual LNAPL Thickness on the Groundwater Table.


  Autorzy / Authors: Iwona DESKA, Grzegorz MALINA, Arkadiusz RADŁO
  Strony / Pages: 203-220
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Nanofiltracja jako metoda usuwania ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji oraz ich prekursorów z wód naturalnych.


  Title:

  Nanofiltration as the Method of Removal of Precursors and by-Products of Oxidation and Disinfection from Natural Waters.


  Autorzy / Authors: Krystyna KONIECZNY, Dorota PANEK, Michał BODZEK
  Strony / Pages: 221-238
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Badanie zjawiska foulingu polipropylenowej membrany mikrofiltracyjnej pracującej przy przepływie jednokierunkowym.


  Title:

  The Studies of the Fouling Process of the Dead-End Polypropylene Microfiltration Membrane.


  Autorzy / Authors: Dorota SĄKOL, Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 239-255