user_mobilelogo

Rok 2003, Tom 6, Numer 4


Year 2003, Volume 6, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Kofermentacja wstępnie unieszkodliwionych frakcji organicznych odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w warunkach mezofilnych i termofilnych.


  Title:

  Anaerobic Co-Digestion of Pre-Treated Organic Fraction of Municipal Solid Waste with Municipal Sewage Sludge under Mesophilic and Thermophilic Conditions.


  Autorzy / Authors: Markus GRASMUG, Angelika ROCH, Rudolf BRAUN, Martin WELLACHER
  Strony / Pages: 267-273
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ procesu beztlenowego unieszkodliwiania bioodpadów na jakość produktów pofermentacyjnych i ścieków.


  Title:

  Effects of the Anaerobic Bio-Waste Treatment Processes on the Quality of the Digestion Residues and the Wastewater.


  Autorzy / Authors: Manfred LOHSE, Bernhard GALLENKEMPER, Gabriele BECKER, Thomas BÖNING, Sigrid HAMS
  Strony / Pages: 275-287
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do celów rolniczych.


  Title:

  Agricultural Utilization of Sewage Sludge from Municipal Wastewater Treatment Plants.


  Autorzy / Authors: Tadeusz L. WIERZBICKI
  Strony / Pages: 289-297
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Usuwanie WWA z wód z wykorzystaniem procesów membranowych.


  Title:

  Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Water Using Membrane Processes.


  Autorzy / Authors: Mariusz DUDZIAK, Michał BOCZEK, Krystyna LUKS-BETLEJ
  Strony / Pages: 299-311
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Beztlenowa stabilizacja osadu nadmiernego zagęszczonego w procesie ultrafiltracji.


  Title:

  Anaerobic Stabilisation of Excess Sludge Thickened with the Ultrafiltration Process.


  Autorzy / Authors: Ewa NECZAJ, Jolanta BOHDZIEWICZ
  Strony / Pages: 313-324
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badania nad zastosowaniem koagulacji i filtracji we wstępnym uzdatnianiu wody przed mikrofiltracją.


  Title:

  The Studies of the Application of Coagulation and Conventional Filtration in Raw Water Pretreatment before Microfiltration Membranes.


  Autorzy / Authors: Dorota SĄKOL, Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 325-346
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Przydatność wstępnie zhydrolizowanych koagulantów glinowych w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych z wody.


  Title:

  On the Usefulness of Prehydrolysed Coagulant to Organic Matter Removal from Water.


  Autorzy / Authors: Marta RAK, Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ
  Strony / Pages: 347-359
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Sorpcja organicznych domieszek wody na sferycznym sorbencie węglowym AGL.


  Title:

  Organics Adsorption from Water on Spherical Carbon Sorbent AGL.


  Autorzy / Authors: Marek MOŁCZAN
  Strony / Pages: 361-370
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Immobilizacja metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem dodatków organicznych.


  Title:

  Immobilisation of Heavy Metals in Soil and Groundwater by Organic Additives.


  Autorzy / Authors: Grzegorz MALINA, Jolanta KWIATKOWSKA
  Strony / Pages: 371-390
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Analizy form chemicznych glinu w matrycach środowiskowych.


  Title:

  A Speciation Analysis of Aluminium in Environmental Matrices.


  Autorzy / Authors: Elżbieta BEZAK-MAZUR
  Strony / Pages: 391-405
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Analiza rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleb Warszawy i okolic cynkiem, miedzią i ołowiem z zastosowaniem krigingu wskaźnikowego.


  Title:

  Spatial Distribution Studies of Zn, Pb and Cu Contamination in the Soils of Warsaw and its Vicinity.


  Autorzy / Authors: Jarosław ZAWADZKI
  Strony / Pages: 407-424
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Ocena systemów wykorzystania energii geotermalnej w dwuotworowych układach wydobywczo-zatłaczających.


  Title:

  Estimation of the Geothermal Energy Utilisation Systems in the Two Bore-Hole Extraction-Injection Systems.


  Autorzy / Authors: Władysław NOWAK, Aleksander A. STACHEL
  Strony / Pages: 425-439
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Wpływ na stan wody w Brynicy zrzutu ścieków i wód dołowych.


  Title:

  The Effect of Waste and Underground Water Discharge on the Quality of Water in the River Brynica.


  Autorzy / Authors: Janusz GIRCZYS, Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK
  Strony / Pages: 441-453
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Wpływ parametrów procesu dezintegracji ultradźwiękowej na intensyfikację beztlenowego rozkładu związków organicznych w osadach ściekowych.


  Title:

  The Influence of Parameters of Ultrasonic Disintegration on the Intensification of Anaerobic Biodegradation of Organic Compounds from Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Ewa ZIELEWICZ-MADEJ
  Strony / Pages: 455-467
 • Artykuł / Article: 15
  Tytuł:

  Solidyfikacja odpadów organicznych i mineralnych w technologii plazmowej.


  Title:

  Organic and Mineral Waste Solidification by Arc Plasma Technology.


  Autorzy / Authors: January B. BIEŃ, Jurand D. BIEŃ, Witold BIALCZAK, Katarzyna WYSTALSKA
  Strony / Pages: 469-477