user_mobilelogo

Rok 2004, Tom 7, Numer 1


Year 2004, Volume 7, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Badanie właściwości adsorpcyjnych nieuporządkowanych i uporządkowanych nanoporowatych materiałów węglowych.


  Title:

  Studies of Adsorption Properties of Disordered and Ordered Nanoporous Carbonaceous Materials.


  Autorzy / Authors: Jerzy CHOMA
  Strony / Pages: 7-17
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Praca biologicznie aktywnego filtra węglowego w cyklu uzdatniania wody.


  Title:

  Bio-active Carbon Filter Operation in a Water Treatment Cycle.


  Autorzy / Authors: Anna WOLBORSKA, Jerzy CYRAN
  Strony / Pages: 19-38
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wpływ na osad czynny zeolitu naturalnego oraz modyfikowanego.


  Title:

  Evaluation of Influence Natural and Modified Zeolites upon the Activated Sludge.


  Autorzy / Authors: Krzysztof PIASKOWSKI, Anna M. ANIELAK
  Strony / Pages: 39-53
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ substancji powierzchniowo czynnej na proces rozkładu fenantrenu i benzo(a)pirenu w glebie.


  Title:

  The Influence of Non-ionic Surfactant on Biodegradation of Phenanthrene and Benzo(a)pyrene in Soil.


  Autorzy / Authors: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ
  Strony / Pages: 55-64
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Przegląd badań nad oczyszczaniem ścieków z zastosowaniem technologii złoża ruchomego (moving bed).


  Title:

  A Literature Review of the Moving Bed Biofilm Process in Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ
  Strony / Pages: 65-79
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Defosfatacja biologiczna a wiek osadu.


  Title:

  Biological Phosphorus Removal and Sludge Retention Time.


  Autorzy / Authors: Jolanta PODEDWORNA
  Strony / Pages: 81-92
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wykorzystanie odpadów wełny mineralnej do produkcji kompozytów cementowych i ocena ich trwałości.


  Title:

  Use of Mineral Wool Waste Material for Production of Cement Composites and Evaluation of their Durability.


  Autorzy / Authors: Zofia Barbara RUDZIŃSKA
  Strony / Pages: 93-106
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Określenie możliwości zmniejszenia objętości retencyjnych zbiorników rurowych w kanalizacji deszczowej.


  Title:

  Reduction of Storage Capacity of Tubular Detention Tanks in Sewerage Systems.


  Autorzy / Authors: Maciej MROWIEC
  Strony / Pages: 107-119