user_mobilelogo

Rok 2004, Tom 7, Numer 2


Year 2004, Volume 7, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Technologia adsorpcyjna w magazynowaniu wodoru.


  Title:

  Adsorption Technology for Hydrogen Storage.


  Autorzy / Authors: Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA
  Strony / Pages: 131-140
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Badania aktywacji parą wodną karbonizatów ze zużytych opon samochodowych.


  Title:

  Investigation on Steam Activation of Waste Tyres' Chars.


  Autorzy / Authors: Ryszard WASIELEWSKI, Sławomir STELMACH, Aleksander SOBOLEWSKI, Jan FIGA
  Strony / Pages: 141-150
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Badania nad utylizacją zestarzałych węgli aktywnych impregnowanych solami miedzi, chromu i srebra.


  Title:

  Research on the Recycling of Old and Unused Active Carbons Impregnated with Chromium, Copper and Silver Salts.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBEK
  Strony / Pages: 151-162
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ parametrów regeneracji węgli aktywnych stosowanych do uzdatniania wody na ich strukturę porowatą.


  Title:

  The Influence of Regeneration Parameters of the Activated Carbons Used for Water Treatment on their Porous Structure.


  Autorzy / Authors: Joanna LACH, Wioletta KWIATKOWSKA-WÓJCIK
  Strony / Pages: 163-172
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Usuwanie mikrocystyn z użyciem pylistego węgla aktywnego podczas koagulacji domieszek wody powierzchniowej.


  Title:

  Removal of Microcystins by Powdered Activated Carbon during Surface Water Coagulation.


  Autorzy / Authors: Andrzej JODŁOWSKI, Tomasz JURCZAK
  Strony / Pages: 173-184
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badania katalitycznej redukcji tlenku azotu amoniakiem na karbonizacie z osadów ściekowych.


  Title:

  Investigation of Nitrogen Oxide Catalytic Reduction with Ammonia on Sewage Sludge Char.


  Autorzy / Authors: Sławomir STELMACH, Jan FIGA, Krzysztof JASTRZĄB
  Strony / Pages: 185-199
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Zmiany stężeń zanieczyszczeń w wodach zrzutowych nieczynnych kopalń rud Zn-Pb niecki bytomskiej.


  Title:

  The Changes of the Concentration of Contaminants in Mine Wastewaters from Inoperative Zn-Pb Mines in Bytom Region.


  Autorzy / Authors: Janusz GIRCZYS, Iwona KUPICH
  Strony / Pages: 201-208
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Ocena jakościowa płaskich cieczowych kolektorów słonecznych na podstawie procedury probabilistycznej.


  Title:

  The Qualitative Evaluation of Flat Plate Solar Collectors by the Probability Method.


  Autorzy / Authors: Alicja SIUTA-OLCHA
  Strony / Pages: 209-225
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Przegląd i ocena stanu badań nad oczyszczaniem ścieków w sekwencyjnych reaktorach porcjowych.


  Title:

  Review and Evaluation of a State of Research on Wastewater Treatment in Sequencing Batch Reactors.


  Autorzy / Authors: Jolanta PODEDWORNA
  Strony / Pages: 227-247