user_mobilelogo

Rok 2008, Tom 11, Numer 1


Year 2008, Volume 11, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Problemy gospodarki osadowej.


  Title:

  The Problems of Sewage Sludge Management.


  Autorzy / Authors: January Bień, Katarzyna Wystalska
  Strony / Pages: 5-11
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Unieszkodliwianie osadów galwanicznych.


  Title:

  Neutralization of galvanic sludge.


  Autorzy / Authors: Kamil P. Banaszkiewicz, Tadeusz A. Marcinkowski
  Strony / Pages: 13-19
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych.


  Title:

  An analysis of the sorption capacity of sewage sludge.


  Autorzy / Authors: Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Strony / Pages: 21-29
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Tiksotropia struktury osadów w wybranych metodach ich kondycjonowania.


  Title:

  Thixotropy of sewage sludge structure at selected conditioning methods.


  Autorzy / Authors: Beata Bień, Jurand D. Bień
  Strony / Pages: 31-43
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych w świetle polskich doświadczeń.


  Title:

  Solar sewage sludge drying based on Polish experience.


  Autorzy / Authors: Jurand D. Bień, Beata Bień, Wojciech Nowak
  Strony / Pages: 45-54
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Technologiczne właściwości sonifikowanych osadów ściekowych.


  Title:

  Technological Characteristic of Sonicated Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: January Bień, Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk
  Strony / Pages: 55-64
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Skuteczność odwadniania osadów kondycjonowanych substancjami chemicznymi w metodach łączonych z ultradźwiękami.


  Title:

  Dewatering Efficiency of Conditioned Sludge by Chemicals and Ultrasound.


  Autorzy / Authors: January Bień, Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk
  Strony / Pages: 65-72
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Kofermentacja odpadów tłuszczowych i osadów ściekowych.


  Title:

  Co-digestion of Grease Trap Sludge and Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: January Bień, Małgorzata Worwąg, Ewa Neczaj, Małgorzata Kacprzak, Marcin Milczarek, Monika Gałwa-Widera
  Strony / Pages: 73-82
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ stopnia dezintegracji osadów ściekowych na ich podatność na rozkład beztlenowy.


  Title:

  The effect of sewage sludge disintegration degree on its anaerobic degradability.


  Autorzy / Authors: Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, Renata Tomczak-Wandzel
  Strony / Pages: 83-94
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Wykorzystanie energii mikrofal w procesie higienizacji osadów ściekowych.


  Title:

  Application of the microwave energy to the hygienization of sewage sludge.


  Autorzy / Authors: Magdalena Dańczuk, Janusz Łomotowski
  Strony / Pages: 95-104
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Porównanie procedur stosowanych do analizy specjacyjnej metali ciężkich w osadach ściekowych.


  Title:

  Comparison of Heavy Metals Speciation Procedures in Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbrowska
  Strony / Pages: 105-113
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Oczyszczanie odcieków z przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków mleczarskich.


  Title:

  Treatment of Sewage Sludge Reject Water in Dairy Industry Wastewater Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Wojciech DĄBROWSKI
  Strony / Pages: 115-122