user_mobilelogo

Rok 2008, Tom 11, Numer 3


Year 2008, Volume 11, Issue 3


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wypłukiwanie osadów gromadzonych na dnie komór zbiorników kanalizacyjnych.


  Title:

  Flushing out Sludge Settling at the Bottom of Retention Chambers in Sewage Reservoirs.


  Autorzy / Authors: Robert Malmur, Adam Kisiel
  Strony / Pages: 269-280
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Zmiany zawartości metali ciężkich w glebach pod wpływem kilkunastoletniego nawożenia nawozami naturalnymi.


  Title:

  The Changes of Heavy Metals Content in Soils under the Influence of Several-year Fertilization by Means of Natural Fertilizers.


  Autorzy / Authors: Ewa Ociepa, Kamil Pruszek, Joanna Lach
  Strony / Pages: 281-285
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Komunalne osady ściekowe jako biomasa w świetle prawa i praktyk krajów UE.


  Title:

  Municipal Sewage Sludge as Biomass in the Light of Low and Standard Practice of EU Countries.


  Autorzy / Authors: Tadeusz Pająk
  Strony / Pages: 287-300
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ parametrów materiału strukturotwórczego na jakość kompostu uzyskanego w wyniku tlenowego - zamkniętego procesu kompostowania osadu ściekowego.


  Title:

  Influence of Structural Material's Parameters on Quality of Compost Resulted from Close Oxygen Sewage Sludge Composting Process.


  Autorzy / Authors: Adam Rak
  Strony / Pages: 301-309
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ocena możliwości zagospodarowania osadów dennych z hodowli ryb łososiowatych na bazie stanu prawnego dotyczącego stosowania komunalnych osadów ściekowych.


  Title:

  The Possibilities of Utilizations of Bottom Sediments from Fresh Water Fish Farms on the Base of Legal Status of Biosludge Utilization.


  Autorzy / Authors: Anna REMISZEWSKA-SKWAREK, Bernard QUANT
  Strony / Pages: 311-318
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Osady ściekowe stałym źródłem energii w oczyszczalniach ścieków.


  Title:

  Sewage Sludge as Regular Source of Energy in WWTP.


  Autorzy / Authors: Zofia Sadecka
  Strony / Pages: 319-329
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Zastosowanie bioreaktora dynamicznego w procesie kompostowania osadów ściekowych.


  Title:

  Application of Dynamic Bioreactor in Composting Process of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Robert Sidełko, Kazimierz Szymański
  Strony / Pages: 331-342
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wybrane problemy gospodarki osadami ściekowymi na terenach wiejskich.


  Title:

  Selected Problems of Sewage Sludge Management in Rural Areas.


  Autorzy / Authors: Mikołaj Sikorski, Hanna Bauman-Kaszubska
  Strony / Pages: 343-353
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Możliwości zastosowania osadów ściekowych do fitostabilizacji składowisk odpadów zawierających metale ciężkie.


  Title:

  Possibilities of Sewage Sludge Implementatation for Phytostabilization of the Landfills with the Heavy Metals Content.


  Autorzy / Authors: Jolanta Sobik-Szołtysek, Ewa Stańczyk-Mazanek
  Strony / Pages: 355-366
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Wpływ pyłów z wapienników i pieców cementowych na zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych.


  Title:

  The Influence of Dusts from Lime-Kilns and Cement Kilns on the Content of Heavy Metals in the Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Ewa Surma, January Bień, Ewa Neczaj, Monika Gałwa-Widera
  Strony / Pages: 367-374
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Wykorzystanie nadtlenku wodoru do pozyskiwania podłoża hodowlanego z osadów ściekowych.


  Title:

  Use of Hydrogen Peroxide for Acquisition of Growing Substratum from Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Marcin Wołczyński, Marta Janosz-Rajczyk
  Strony / Pages: 375-386
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Wpływ chemicznego kondycjonowania na parametry fizyczno-chemiczne przefermentowanych osadów ściekowych.


  Title:

  Influence of Chemical Conditioning on the Physicochemical Parameters of Digested Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Iwona Zawieja, Paweł Wolski, Lidia Wolny
  Strony / Pages: 387-396
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Dezintegracja hybrydowa jako metoda poprawy efektów stabilizacji osadu.


  Title:

  Hybrid Disintegration as a Technique for Improving the Effects of Sludge Stabilization.


  Autorzy / Authors: Ewa Zielewicz, Piotr Sorys, Marcin Janik, Łucja Fukas-Płonka
  Strony / Pages: 397-409