user_mobilelogo

Rok 2008, Tom 11, Numer 2


Year 2008, Volume 11, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Badania laboratoryjne nad możliwością współspalania miału węglowego wraz z osadami ściekowymi i odpadami poliestrowymi.


  Title:

  Laboratory Investigations on Possibility of Co-Incineration of Coal Dust with Sewage Sediments and Waste Polyester.


  Autorzy / Authors: Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch, Marcin Winiecki
  Strony / Pages: 129-140
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Określenie wpływu różnych dodatków organicznych na uzyskanie pokrywy roślinnej zwałowiska odpadów cynkowo-ołowiowych.


  Title:

  Determination of Influence Various Organic Compounds on Obtaining Plant Cover on Zinc-lead Waste Dumping Ground.


  Autorzy / Authors: Krzysztof Fijałkowski, Beata Janecka, Małgorzata Kacprzak, January Bień
  Strony / Pages: 141-148
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Badania i modelowanie charakterystyk cieplnych niskotemperaturowego suszenia osadów ściekowych.


  Title:

  Laboratory Tests and Modeling of Thermal Characteristics of Low Temperature Sewage Sludge Drying.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Jacek Schnotale
  Strony / Pages: 149-161
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zakres stosowalności tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków.


  Title:

  The Range of Use of Aerobic and Anaerobic Digestion of Municipal Waste Water Sludge.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Halicka, Zbigniew Heidrich
  Strony / Pages: 163-176
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Kinetyka zmian stężenia amoniaku w procesie kompostowania osadów ściekowych.


  Title:

  Kinetics of the ammonia concentration change during sewage sludge composting.


  Autorzy / Authors: Beata Janowska, Izabela Siebielska
  Strony / Pages: 177-186
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Efektywność oczyszczania ścieków i gospodarka osadowa w oczyszczalniach typu Lemna.


  Title:

  Effectiveness of sewage treatment and sludge management in wastewater treatment plants of Lemna.


  Autorzy / Authors: Anna Korzekwa-Wojtal, Lidia Wolny
  Strony / Pages: 187-193
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Współspalanie osadów ściekowych - wymogi, korzyści, zagrożenia.


  Title:

  Co-combustion of sewage sludge - requirements, benefits, hazards.


  Autorzy / Authors: Jolanta Latosińska, Maria Żygadło
  Strony / Pages: 195-205
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Przetwarzanie osadów wstępnych z wykorzystaniem oddziaływania plazmy.


  Title:

  Treatment of primary sludge using the effect of plasma.


  Autorzy / Authors: Tadeusz A. Marcinkowski, Piotr J. Aulich
  Strony / Pages: 207-218
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Ilość i skład cieczy osadowych powstających w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Quantity and characteristics of Sludge Liquids Formed in Wastewater Treatment Plants.


  Autorzy / Authors: Sylwia Myszograj
  Strony / Pages: 219-227
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Spalanie biomasy w atmosferze wzbogaconej tlenem.


  Title:

  Biomass combustion in oxy-enhanced environment.


  Autorzy / Authors: Wojciech Nowak, Tomasz Klajny
  Strony / Pages: 229-241
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Potencjalne możliwości wykorzystania właściwości nawozowych osadów ściekowych stabilizowanych w basenach trzcinowych.


  Title:

  Potencial possibility of sewage sluge stabilised in reed basins usage as a fertilizer.


  Autorzy / Authors: Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka
  Strony / Pages: 243-253
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Wpływ zróżnicowanego nawożenia gleb na wysokość plonów Miskanta olbrzymiego i Ślazowca pensylwańskiego.


  Title:

  The influence of diversified fertilization of soil on the amount of crops of: Miskantthus Giganteus and Virginia Mallow.


  Autorzy / Authors: Agnieszka Ociepa, January Bień, Małgorzata Kacprzak
  Strony / Pages: 255-260