user_mobilelogo

Rok 2008, Tom 11, Numer 4


Year 2008, Volume 11, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu.


  Title:

  Analysis of effectiveness of flue gas desulphurization with change of the sorbent feeding system.


  Autorzy / Authors: Arkadiusz Szymanek
  Strony / Pages: 417-429
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Innowacyjne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowane w oczyszczaniu ścieków.


  Title:

  Innovative Types of Sequencing Batch Reactors Used in Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek
  Strony / Pages: 431-453
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  PCB i metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego w Poraju.


  Title:

  PCBs and Heavy Metals in Bottom Sediments of the Poraj Reservoir.


  Autorzy / Authors: Agata Rosińska, Lidia Dąbrowska
  Strony / Pages: 455-469
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zastosowanie sorbentów naturalnych i materiałów odpadowych w technologiach ochrony środowiska.


  Title:

  Use of Natural Sorbents and Waste Materials in Technologies of Environmental Protection.


  Autorzy / Authors: Ewa Zborowska, Małgorzata Kurek
  Strony / Pages: 471-490
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Aktywowanie popiołów lotnych z węgla brunatnego Elektrowni Pątnów w młynie elektromagnetycznym.


  Title:

  Brown Coal Fly-Ash from Electric Power Station Pątnów Activation in Electromagnetic Mill.


  Autorzy / Authors: Michał Ćwiąkała, Joanna Szymańska, Ryszard Sosiński, Wojciech Nowak
  Strony / Pages: 491-502