user_mobilelogo

Rok 2011, Tom 14, Numer 1


Year 2011, Volume 14, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza wpływu ultradźwięków na zjawiska depolimeryzacji na przykładzie zmian lepkości flokulantów.


  Title:

  Analysis of the Ultrasound Influence on the Depolymerization Phenomenon on the Example of Flocculants Viscosity Changes.


  Autorzy / Authors: Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk
  Strony / Pages: 5-16 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ czasu flokulacji na jakość wody uzdatnionej.


  Title:

  The Effect of Flocculation Time on the Quality of Treated Water.


  Autorzy / Authors: Izabela Krupińska
  Strony / Pages: 17-28 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Efektywność oczyszczalni ścieków As-Samra w Jordanii i możliwości wykorzystania ścieków oczyszczonych.


  Title:

  Operate of As-Samra Wastewater Treatment Plant in Jordan and Suitability for Water Reuse.


  Autorzy / Authors: Sylwia Myszograj
  Strony / Pages: 29-40 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ nawożenia na zmianę rozpuszczalności cynku i niklu w glebie oraz pobieranie tych metali przez kukurydzę i ślazowiec pensylwański.


  Title:

  The Effect of Fertilization for Changing of Solubility of Zinc and Nickel in the Soil and Assimilating this Metals for Maize and Virginia Fanpetals (Sida Hermaphrodita).


  Autorzy / Authors: Ewa Ociepa
  Strony / Pages: 41-48 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Procesy rekultywacji terenów pogórniczych na przykładzie Kopalni Wapienia Górażdże.


  Title:

  Exploatation of the Limestone and Reclamation of the Post-Mining Areas on the Example of the Górażdże Limestone Mine.


  Autorzy / Authors: Małgorzata Kacprzak, Magdalena Bruchal
  Strony / Pages: 49-58 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ wypełnienia w reaktorze sekwencyjnym na efektywność usuwania substancji organicznych i azotu z odcieków składowiskowych.


  Title:

  The Influence of Solid Fillings in Sequencing Batch Reactor on the Removal Efficiency of Organic Matter and Nitrogen from Landfill Leachate.


  Autorzy / Authors: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk, Paulina Micał
  Strony / Pages: 59-71 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wyznaczanie objętości zbiorników infiltracyjnych z zastosowaniem wzorów IDF.


  Title:

  Estimation of Required Storage Volume for Retention Reservoirs using IDF Relationships.


  Autorzy / Authors: Maciej Mrowiec
  Strony / Pages: 73-86 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wpływ kondycjonowania osadów ściekowych polem ultradźwiękowym wspomaganym substancjami chemicznymi na efektywność procesu odwadniania.


  Title:

  Effect of Sludge Conditioning with Ultrasonic Field Assisted Chemical Substances on the Effectiveness of Dewatering.


  Autorzy / Authors: Mariusz Kowalczyk, Kamila Parkitna, Tomasz Kamizela
  Strony / Pages: 87-94 Pobierz pełny tekst / Download full text