user_mobilelogo

Rok 2011, Tom 14, Numer 2


Year 2011, Volume 14, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Usuwanie kwasów fulwowych z wody metodami fotokatalicznymi wspomaganymi ultrafiltracją.


  Title:

  Removal of Fulvic Acids from Water by Means of Photocatalytic Methods Enhanced by Ultrafiltration.


  Autorzy / Authors: Mariola Rajca, Michał Bodzek
  Strony / Pages: 101-110 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Zmiany zawartości substancji organicznych w wodzie w procesie utleniania chemicznego.


  Title:

  Changes of Organic Substances Concentration in Water during Chemical Oxidation.


  Autorzy / Authors: Maria Świderska-Bróż, Małgorzata Wolska
  Strony / Pages: 111-120 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  ICP-MS i ASA jako użyteczne narzędzie w tworzeniu materiałów referencyjnych stosowanych w technice EDXRF.


  Title:

  ICP-MS and AAS as a Useful Tool in the Preparation of Reference Materials used in the EDXRF Techniques.


  Autorzy / Authors: Magdalena Jabłońska, Sebastian Szopa, Katarzyna Nocoń
  Strony / Pages: 121-135 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Toksyczność chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych organizmów wodnych.


  Title:

  Toxicity of 1-Heksyl-3-Methylimidazolium Chloride according to Selected Marine and Freshwater Organisms.


  Autorzy / Authors: Anna Arendarczyk, Aleksandra Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota
  Strony / Pages: 137-143 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Charakterystyka ścieków surowych na podstawie frakcji ChZT.


  Title:

  Characteristic of Raw Wastewater Based on COD Fractions.


  Autorzy / Authors: Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz
  Strony / Pages: 145-156 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Współoczyszczanie ścieków z produkcji płyt pilśniowych w reaktorach SBR.


  Title:

  Co-treatment of Wastewater from Fibreboard Production in the SBR Reactors.


  Autorzy / Authors: Tomasz Kamizela
  Strony / Pages: 157-166 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Biodegradacja kwasów tłuszczowych (C8:0 - C22:1) zawartych w ściekach komunalnych metodą osadu czynnego.


  Title:

  Biodegradation Fatty Acids (C8:0 - C22:1) Contain in the Municipal Wastewater by Activated Sludge Method.


  Autorzy / Authors: Ewa Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak
  Strony / Pages: 167-173 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Ocena fitotoksyczności wybranych bojowych środków trujących w stosunku do jednokomórkowych zielenic.


  Title:

  The Assesment of Fitotoxicity of Selected Chemical Warfare Agents on Unicellular Green Algae.


  Autorzy / Authors: Edyta Chrzanowska, Radosław Kalinowski, Marek Brytan
  Strony / Pages: 175-180 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.


  Title:

  The Use of Activated Carbon and Hydrogen Peroxide in Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Strony / Pages: 181-189 Pobierz pełny tekst / Download full text