user_mobilelogo

Rok 2011, Tom 14, Numer 4


Year 2011, Volume 14, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Dynamika ilościowa AOB w procesie biologicznego oczyszczania odcieków składowiskowych w warunkach beztlenowych.


  Title:

  Dynamika ilościowa AOB w procesie biologicznego oczyszczania odcieków składowiskowych w warunkach beztlenowych.


  Autorzy / Authors: Łukasz Jurczyk, Justyna Koc-Jurczyk, Paulina Różalska
  Strony / Pages: 309-322 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Badania charakterystyk reologicznych i odwadniania chemicznie preparowanych osadów ściekowych.


  Title:

  Rheological Properties and Dewatering Characteristic of Sewage Sludge after Conditioning.


  Autorzy / Authors: Beata Bień
  Strony / Pages: 323-332 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych.


  Title:

  Extraction of PAH from Sewage Sludge from Coke wastewater Separated.


  Autorzy / Authors: Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła
  Strony / Pages: 333-343 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Jednoczesna i selektywna separacja jonów Cu(II) i Cr(VI) z roztworów metodą ultrafiltracji wspomaganej działaniem polielektrolitu.


  Title:

  Simultaneous and Selective Separation of Cu(II) and Cr(VI) Ions by Polyelectrolyte Enhanced Ultrafiltration.


  Autorzy / Authors: Irena Korus, Sabina Kaboczyk
  Strony / Pages: 345-355 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ocena zanieczyszczenia ścieków deszczowych trafiających do systemów kanalizacyjnych.


  Title:

  Evaluation of Contamination of Precipitation Water Flowing into Draining Systems.


  Autorzy / Authors: Ewa Ociepa
  Strony / Pages: 357-364 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Biodegradacja malationu w procesie fermentacji metanowej.


  Title:

  Malathion Biodegradation in Methane Digestion Process.


  Autorzy / Authors: Zofia Sadecka
  Strony / Pages: 365-374 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013.


  Title:

  Directions Management of Sludge in Poland after 2013.


  Autorzy / Authors: January Bień, Ewa Neczaj, Małgorzata Worwąg Anna Grosser, Dorota Nowak, Marcin Milczarek, Marek Janik
  Strony / Pages: 375-384 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Charakterystyka wybranych parametrów jakości wody zasilającej ZUW Goczałkowice.


  Title:

  Characteristics of Selected Quality Parameters of Water Supplying Water Treatment Plant Goczałkowice.


  Autorzy / Authors: Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła, Damian Panasiuk
  Strony / Pages: 385-396 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ kinetyny na zawartość barwników chlorofilowych i kumulację wybranych metali w liściach Zea mays L..


  Title:

  The effect of kinetin on the chlorophyll pigments content in leaves of Zea mays L. seedlings and accumulation of some metal ions.


  Autorzy / Authors: Krystyna Pazurkiewicz-Kocot, Andrzej Kita, Aleksandra Haduch
  Strony / Pages: 397-409 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Termiczna utylizacja i rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Polsce.


  Title:

  Thermal utilization and agricultural use of sewage sludge in Poland.


  Autorzy / Authors: Paweł Wolski, Iwona Zawieja, Ewa Stańczyk-Mazanek
  Strony / Pages: 411-418 Pobierz pełny tekst / Download full text