user_mobilelogo

Rok 2014, Tom 17, Numer 1


Year 2014, Volume 17, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Materiały odpadowe jako nośniki antagonistycznych grzybów Trichoderma.


  Title:

  Waste Materials as Growing Media for Antagonistic Trichoderma Fungi.


  Autorzy / Authors: Urszula SMOLIŃSKA, Ewa GOŁĘBIEWSKA, Beata KOWALSKA, Waldemar KOWALCZYK, Magdalena SZCZECH
  Strony / Pages: 5-20 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wykorzystanie wermikompostowania do zagospodarowania odpadów organicznych w gospodarstwach domowych.


  Title:

  Some Remarks on Utilization of Kitchen Organic Waste by Vermicomposting.


  Autorzy / Authors: Joanna KOSTECKA, Grzegorz PĄCZKA, Mariola GARCZYŃSKA, Agnieszka PODOLAK-MACHOWSKA, Cezary DUNIN-MUGLER, Renata SZURA
  Strony / Pages: 21-30 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych.


  Title:

  Application of the Vacuum-driven Tanks - Technical and Economical Analysis.


  Autorzy / Authors: Maciej MROWIEC, Oliwia KOCHAŃSKA, Bartosz SZELĄG
  Strony / Pages: 31-40 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ewolucja metody oceny stanu hydromorfologicznego rzek RHS-PL w Polsce.


  Title:

  The Evolution of Hydromorphological Method for River Assessment RHS-PL in Poland.


  Autorzy / Authors: Szymon JUSIK, Łukasz BRYL, Marcin PRZESMYCKI, Marek KASPRZAK
  Strony / Pages: 41-62 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zakres i częstotliwość prowadzenia badań i pomiarów w racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków.


  Title:

  The Extent and Frequency of Tests and Measurements in the Rational Operation of Wastewater Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Magdalena KUŚNIERZ, Agnieszka ZARZYCKA
  Strony / Pages: 63-73 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Analiza działania kanalizacji półrozdzielczej z zastosowaniem różnego typu separatorów przepływu.


  Title:

  Analysis of Semi-Separate Sewage System Operating with Various Types of Flow Diverters.


  Autorzy / Authors: Maciej MROWIEC, Kamil PLUTA
  Strony / Pages: 75-88 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Erozyjne straty fosforu w doświadczeniu modelowym.


  Title:

  The Phosphorus Losses in Erosion Processes in Modeling Experiment.


  Autorzy / Authors: Jan JADCZYSZYN, Włodzimierz MROCZKOWSKI, Stanisław GOSEK
  Strony / Pages: 89-103 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Uwarunkowania rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych na terenach wiejskich.


  Title:

  Conditions of agricultural and natural use of sewage sludge in rural areas.


  Autorzy / Authors: Hanna BAUMAN-KASZUBSKA , Mikołaj SIKORSKI
  Strony / Pages: 105-115 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Przegląd metod badania osadów ściekowych stosowanych w Polsce.


  Title:

  Overview of the Research Methods for Sewage Sludge Used in Poland.


  Autorzy / Authors: Katarzyna BŁASZCZYK, Teresa KRZYŚKO-ŁUPICKA
  Strony / Pages: 117-133 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska.


  Title:

  The Role of Spatial Planning in the Management of the Environment.


  Autorzy / Authors: Agnieszka OCIEPA-KUBICKA
  Strony / Pages: 135-146 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Ocena oddziaływania na środowisko współspalania paliw alternatywnych w obrotowych piecach cementowych.


  Title:

  Environmental impact assessment of alternative fuels co-processing in rotary cement kilns.


  Autorzy / Authors: Sofiya KHRUNYK, Myroslav SANYTSKYY
  Strony / Pages: 147-155 Pobierz pełny tekst / Download full text